მონოფიზიტთა ცრუ რწმენის მამხილებელი სასწაული

წმიდა თამარ მეფის წინ აღსრულებული სომეხ მონოფიზიტთა ცრუ რწმენის მამხილებელი სასწაული

                 tamari_1

ნინო ბურჯანაძის უკან წვეტიან ქუდში სომეხი მონოფიზიტიალაჯორიილია მეორის აღსაყდრებისადმი მიძღვნილიმზიანი ღამისას

რომელთა იმარხულეს მარხვა ალაჯორისა, რომელი მიიღეს უღმერთოთა ტარსუნ ქალაქსა შეკრებილთა მწვალებელთაგან, შეჩვენებულ იქმნენ;

რომელნი არა იმარხვენ მარხვათა ქრისტეს შობისათა, რომელი წმიდათა მოციქულთა განაწესეს, არცა იმარხავენ წმიდათა მოციქულთა, არცა წმიდისა ღვთისმშობლის მიცვალებასა, არამედ აქვთ მარხვები უცხო სჯულისაგან, შეიჩვენებიან;

რომელნი წმიდათა დიდთა მარხვათა შაბათკვირიაკეთა სჭამენ რძესა, კვერცხსა და ერბოსა, რომელნი ცხადად, რომელნი ფარულად, შეჩვენებულ იქმნენ“.

tamari_2

      სურათზე სომეხთა მონოფიზიტი პატრიარქი გარეგინ I და საქართველოს ერეტიკოსი პატრიარქი ილია II

 • „კვირას ეჩმიაძინის საკათედრო ტაძარში საღმრთო-სადღესასწაულო ლიტურღია აღასრულეს ყოველთა სომეხთა უმაღლესმა პატრიარქ-კათალიკოსმა უწმიდესმა ვაზგენ I  და უწმიდესმა და უნეტარესმა ილია II” (საპატრიარქოს ჟურნალი – ჯვარი ვაზისა, 1982წ. N2″)

 სომეხ მონოფიზიტთა ანათემატიზმები წიგნიდან „საქართველოს სამოთხე”

 • და ვითარცა ერთსა ბუნებასა ქრისტესა მქადაგებელნი, შეჩვენებულ იქმნენ;
 • და ვითარცა ერთსა მოქმედებასა მქადაგებელნი, შეჩვენებულ იქმნენ;
 • და ვითარცა ერთსა ნებასა ქრისტესა მქადაგებელნი, შეჩვენებულ იქმნენ;
 • და ვითარცა ქრისტეს შობისა უარისმყოფელნი, შეჩვენებულ იქმნენ;
 • და ვითარცა ხარებასა ღვთისმშობლისასა არა მედღესასწაულენი, შეჩვენებულ იქმნენ!

წმიდა მეფე თამარის დროს ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი სარწმუნოებრივი კამათი მოხდა ქართველთა და სომეხთა შორის. თამარის უპორველესი კარისკაცები, ზაქარია და იოანე მხარგრძელები სომხები იყვნენ და გრიგორიანულ სარწმუნოებას მისდევდნენ, ერთხელ, საღმრთო ლიტურგიის შემდეგ, ზაქარიამ სეფისკვერის მიღება ისურვა, მაგრამ კათოლიკოსმა იოანემ ნება არ დართო.                      

tamari_3

В 1993 году умер Католикос Васген II. На похоронах присутствовали представители Грузинской, Румынской и др. Православных Церквей. Также присутствовали, как это сообщает ЖМП, и католики. Они, видимо, тоже очень любят монофизитов. Источник: Журнал Московской Патриархии №3-4, 1993 г.

გაბრაზებულმა ამირსპასალარმა კათალიკოსი მოიყვანა. ,,მე მოლაშქრე ვარ, სჯული არ ვიცი, ამას ეკამათეო.” კამათმა დიდხანს გასტანა. ბოლოს იოანე კათალიკოსმა ბრძანა, საქმით გამოვაჩინოთ ჩვენი სიმართლეო. სამი დღე ვაშიმშილოთ ძაღლები. მესამე დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა აღვასრულოთ და ტარიგი ძაღლებს დავუგდოთ. რომლის ტარიგსაც ძაღლი შეჭამს, მისი სარწმუნოება მცდარი იქნებაო. ამის გამგონე მეფეს და ერს თავზარი დაეცა. წმიდა თამარმა კათალიკოსს შეჰკადრა: ,,რა ვთქუ, ვინ შემძლებელ არს მისდა ქმნად, მოგონებად და სმენად, რამეთუ განსაკვირვებელ არს?” კათალიკოსმა წყნარად მიუგო: ,,საქმე ესე არს მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ, არამედ ვყოფ ამას სასოებითა ქრისტეს ღმრთისასა, რათა აჩუენოს მორწმუნეთა მართალი მორწმუნეობა თუ ვისი არს, და ვინ არიან მართალ-აღმსარებელნი და ვისითა მღდელმოქმედებითა შეიწირავს უსისხლოსა მსხვერპლსა და ვისთა ხელთა მისცემს ტარიგი ღმრთისა დაკვლად თავსა თვისსა.”

tamari_4

Дар Святейшего Патриарха Алексия – икона Рождества Христова. Монофизиты, как известно, полу-иконоборцы и иконам не поклоняются. Иконы для них – рисунки на религиозные темы. Источник: ЖМП №4, 2000 г.

კვირის საღმრთო ლიტურღიაზე მწირველმა იოანე კათალიკოსმა ხელით იტვირთა მართლმადიდებლურად შეწირული და მღდელ-მოქმედებული ტარიგი. მეფე და ერი შეძრწუნებული უმზერდა საოცარ სახილველს. კათალიკოსმა ილოცა: ,,ქრისტე მეუფეო, ხსნისათვის კაცთასა განკაცებულო, ჯვარცმულო ჩვენთვის, დაფლულო და აღდგომილო და ზეცად  მამისა ამაღლებულო, რომელმან მოგუეც ხორცი შენი, რათა მოსახსენებელად შენდა ვჰყოფდეთ; შენ, მეუფეო, გთნავს სარწმუნოება ქართველთა, გთნავს სარწმუნოება ესე ჩვენი, შეუხებლად და მიუახლებლდ დაიცევ ზარისა ასახდელი ხორცი ესე შენი, ჩვენ მიერ მღვდელმოქმედებული; შენ უკუე შეიწირე შეუძრველი ეგე და სირცხვილეულ ჰყვენ წინააღმდგომნი ჩვენნი.” სამი დღის ნაშიმშილარი ძაღლი, როგორც კი მიუახლოვდა წმიდა ძღვენს, შეშინებული წკავწკავით განერიდა იქაურობას, სომეხთა მღვდელმოქმედებული კი მსწრაფლ შთანთქა. ამ საოცრების მხილველი ერი განადიდებდა უფალს: ,,დიდ ხარ შენ, უფალო, და საკვირველ არიან საქმენი შენნი.”

სომეხი სჯულისმეცნიერნი სირცხვილეულნი დაბრუნდნენ უკან. იოანე მხარგრძელმა იმწამსვე აღიარა მართლმადიდებლობა და ნათელ-იღო იოანე კათალიკოსის მიერ, ზაქარიამ კი თქვა: ,,მრთელ სჯული არს ქართველთა”, მაგრამ მაინც გრიგორიანობა შეინარჩუნა.

komentari:  შეიძლება თუ არა ჰქონდეთ ღმერთის მადლი ანტიქრისტეს საქმეთა მოქმედთ, მათ, ვინც ეკუმენისტურ ერესში ჩავარდა, ღმერთს განუდგა და განიკვეთა მისგან, ანუ ღმერთის მტრების რიგებში ჩამდგართ, მათ, ვინც ანათემის ქვეშ არის და ამის მიუხედავად ყველა ეკლესიაში პირველ საჯდომლები უკავიათ? (მთავარეპისკოპოსი ამბერკი)

ღვთის მართლმადიდებელი სჯულის ამ მოღალატე პატრიარქთა თაყვანისცემას ვინც შეგნებულად აგრძელებს, მაშინ ისინიც გაიზიარებენ მათ სასტიკ ხვედრს წმიდა ნილოს სინაელის ამ სიტყვების თანახმად:

 “ვაი, სულიწმიდის მგმობელს, რამეთუ შეკრული ექნება მას პირი და ვერ შესძლებს თუნდაც მცირედით მაინც გაიმართლოს თავი ღვათებრივი მსჯავრმდებლის წინაშე მის საშინელ სამსჯავროზე”.

+++

“დიდგორის” პრესსამსახური

Advertisements

10 Responses to “მონოფიზიტთა ცრუ რწმენის მამხილებელი სასწაული”

 1. nana Says:

  ამ სასწაულის შემდეგ რომ პატრიარქი მონოფიზიტებთან მაინც ილოცებს და ამის გამო მრევლიდან განვუდგებით კიდევ ჩვენ ვართ სქიზმატები?

 2. nana Says:

  ამ სასწაულის შემდეგ რომ პატრიარქი მონოფიზიტებთან მაინც ილოცებს და ამის გამო მრევლიდან განვუდგებით კიდევ ჩვენ ვართ სქიზმატები? sad aris magaTi samarTali?

  • ნიკა Says:

   Святейшему Патриарху Кириллу вручена высшая награда Армянской Апостольской Церкви – орден святого Григория Просветителя

   Вечером 17 марта 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II и Президент Республики Армении Серж Саргсян прибыли в ереванский кафедральный собор святого Григория Просветителя – самый большой в мире армянский храм, вмещающий около 3000 верующих.

   • ნიკა Says:

   • ლადო Says:

    აქ ყველა სექტა უკოცნის რომის პაპს მარჯვენას

 3. mshvodobatkvenda Says:

  ეს საინტერესოა

  «С раннехристианских времен армянский народ сохранялся и спасался благодаря верности Христу, – подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл».

  На молитвенную память о своем визите в Армению Предстоятель Русской Православной Церкви вручил Католикосу Гарегину II крест и панагию, а также передал в дар ереванскому кафедральному собору образ Спаса Нерукотворного.

  http://www.mospat.ru/ru/2010/03/17/news14669/

  • გიორგი Says:

   აი, სად წაბრძანებულა მიტრ. გერასიმე შარაშენიძე, სომეხ მონოფიზიტებთან სალოცავად მირონისთვის
   Представители 12 церквей приняли участие в освящении святого мира в Эчмиадзине

   Эчмиадзин, 29 сентября, Благовест-инфо. На церемонии освящения святого мира в Эчмиадзине, которое проводится Армянской Апостольской Церковью раз в семь лет, присутствовали представители двенадцати Церквей, в частности – Русской Православной, Римско-Католической, Ассирийской, Константинопольской и Малабарской. В этой связи в кафедральном соборе святого Эчмиадзина прошла Божественная литургия с участием Католикоса всех армян Гарегина II и Патриарха Константинопольского Варфоломея I.
   http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=23017


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: