კათოლიკეთა სამხილებელი მართლმადიდებლური კატეხიზმო(II)

დასაწყისი

სიბილწე უშჯულოებისა

________________________________________________

თავი IV

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უბიწოდ ჩასახვის შესახებ

კითხვა: მართალი არიან თუ არა კათოლიკები, როცა ამტკიცებენ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უბიწოდ ჩასახვას (მსგავსად იესო ქრისტეს ჩასახვისა), საიდანაც ფაქტიურად გამოდის რომ ღვთისმშობელი მარიამი თავისუფალი იყო პირველქმნილი (იგულისხმება ადამისა და ევას მიერ სამოთხეში ჩადენილი ცოდვა, რომელიც მემკვიდრეობით გადმოდის დღემდე მათ შემდგომ თაობებზე და მხოლოდ ნათსლიღებისას ხდება განწმენდა ამ ცოდვისაგან) ცოდვისაგან იესო ქრისტეს მომავალი ღვაწლის გამო?

კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

პასუხი: არა, არ არიან მართალნი. წმიდა წერილიდან ვიცით, რომ ჩვენი წინაპარის, ადამის, პირველქმნილი ცოდვა გადადის ყველა ადამიანზე. „ამისთვის, ვითარცა იგი ერთისა მის კაცისათვის ცოდუა სოფლად შემოჰხდა, და ცოდვისა ძალით სიკუდილი მოიწია, რომელთა ყოველთა შეჰსცოდეს“. (რომაელთა 5, 12). ეს ნიშნავს, რომ ყოველი ადამიანი წარმოშობილი ადამისაგან ბუნებრივი გზით, იშვება „ცოდვასა შინა“, რადგან წმიდა მოციქული პავლეს სწავლებით, ადამში შესცოდა მთელმა კაცობრიობამ.

პაპი და მასონები

კითხვა: არ შეიძლებოდა, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი გამონაკლისი ყოფილიყო?

პასუხი: არა, არ შეიძლებოდა. გამონაკლისი იყო მხოლოდ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მაგრამ ის ჩაისახა არაჩვეულებრივი გზით – სულისაგან წმიდისა; ქრისტეს შესახებ მოციქული პავლე პირდაპირ ამბობს, რომ – „ღმერთმა ძე თვისი მოავლინა მსგავსად ხორცთა მათ ცოდვისათა“ (რომ. 8,3) ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელზე კი ასეთი რაიმე წმიდა წერილში არ არის ნათქვამი.

კითხვა: ხომ არ ვამცირებთ ყოვლამდწმიდა ღვთისმშობლის ღვაწლს მისი უბიწოდ ჩასახვის უარყოფით?

პასუხი: არა, რადგან ჩვენ თაყვანს-ვსცემთ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, როგორც უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაფიმთასა, მაგრამ ეს დიდება მას ჰქონდა არა ჩასახვიდან, არამედ მას შემდეგ, როცა უბიწოდ მუცლად-იღო და შვა ძე ღვთისა.

კითხვა: საიდან ჩანს ეს?

პასუხი: ეს ჩანს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სიტყვებიდან, რომელიც წარმოსთქვა მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მუცლად იღო იესო ქრისტე „ამიერითგან (ე. ი. ამ დღიდან) მნატრიდნენ მე ყოველნი ნათესავნი“. (ლუკა 1, 48).

კითხვა: თუ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ჩასახვისას არ იყო თავისუფალი პირველმქნილი ცოდვისაგან, მაშინ როგორ გავიგოთ საღვთისმსახურო წიგნის ეს გამონათქვამები: „ყოვლადქებულსა მუცლად-ღებასა ღვთისმშობლისა ნათლად ვდღესასწაულეობთ“; „თაყვანი ვსცეთ წმიდასა მუცლადღებასა მისსა“ (9 დეკემბერი ძვ. სტ.);

პასუხი: ამ გამონათქვამებში არ არის მითითება, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ჩასახვისას თავისუფალი იყო პირველქმნილი ცოდვისაგან. ეს გამონათქვამები წარმოადგენს მოწიწებით განდიდებას ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მუცლად-ღებისა, რადგან წმიდა იოაკიმე და ანნა დიდი ხნის მანძილზე უნაყოფონი იყვნენ და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მუცლად-ღება წმიდა ანნას მიერ ღვთის ნებით მოხდა მათი დიდი ხნის მხურვალე ლოცვა-ვედრების შემდეგ.

ქალების  რიტუალი „საკურთხეველთან“

კითხვა: რითი შეიძლება დავამტკიცოთ ეს ყველაფერი?

პასუხი: იმით, რომ ასეთივე გამონათქვამები გამოყენებულია წმიდა იოანე ნათლისმცემელის მუცლად-ღების განდიდებისთვისაც, რომელსაც წმიდა ეკლესია დღესასწაულობს 23 სექტემბერს (ძვ. სტ.) წმიდა იოანე ნათლისმცემელის მუცლადღებას წმიდა ელისაბედის მიერ ეწოდება ყოვლად პატიოსანი და ღვთიური.

კითხვა: როდის განჩნდა კათოლიკებთან სწავლება ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უბიწოდ ჩასახვის შესახებ?

პასუხი: ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის უბიწოდ ჩასახვის შესახებ დასავლეთში გაჩნდა აზრი XII საუკუნეში. ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ ისეთი ცნობილი პიროვნებები, როგორებიც იყვნენ ბერნარდ კრელვოსელი და თომა აქვინელი. 1854 წლის 8 დეკემბერს პაპმა პიუს IX-მ ეს სწავლება დოგმატად გამოაცხადა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 1950 წელს პაპმა პიუს XII-მ გამოაცხადა ახალი დოგმატი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ზეცად ხორციელი ამაღლების შესახებ. ჩვენ მართლმადიდებლებს გვაქვს წმიდა გარდამოცემა იმის შესახებ, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სხეული დაფლვის (დაკრძალვის) შემდეგ, ერთი გადმოცემით, მესამე დღეს, ხოლო მეორე გადმოცემით უფრო მოგვიანებით, ღვთის მიერ სასწაულებრივად ამოღებულ იქნა საფლავიდან და ამაღლებულ იქნა ზეცად; მაგრამ ჩვენ არ აგვყავს ეს გარდამოცემა დოგმატამდე, რადგან პირველი ოთხი საუკუნის წმიდა მამებთან ამგვარი სწავლებაზე არავითარი მინიშნება არ არის; ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ღვთისმშობლის ხორციელად ამაღლების შესახებ სწავლებას იზიარებდნენ ყველგან და ყოველთვის.

პაპის მიერ მორიგი ქუდის წარმოდგენა ვატიკანის მოდების ჩვენებიდან

თავი V

წმინდანთა საკმარისზე მეტი დამსახურებებისა და ინდულგენციების შესახებ

კითხვა: რაში მდგომარეობს კათოლიკური სწავლება წმინდათა საკმარისზე მეტი დამსახურებების შესახებ?

პასუხი: უპირველეს ყოვლისა ეს სწავლება მდგომარეობს იმაში, რომ ვითომ წმიდანებს ჩადენილი აქვთ იმაზე მეტი კეთილი საქმეები, ვიდრე საჭიროა ცხონებისათვის, ზეციური სასუფეველის დამკვიდრებისათვის; მეორე, ვითომ რომის პაპს აქვს ძალაუფელბა მიანიჭოს ეს ზედმეტი დამსახურებანი იმათ, ვისაც აკლია კეთილი საქმეები.

კითხვა: სწორია თუ არა ეს სწავლება?

პასუხი: არა, არ არის სწორი, რადგანაც ეწინააღმდეგება ღვთის სიტყვას.

კითხვა: რაში მდგომარეობს ამ სწავლების მქადაგებელი კათოლიკების მთავარი შეცდომა?

პასუხი: კათოლიკენი ფიქრობენ, რომ საუკუნო ნეტარება და ზეციური სასუფეველი სათნო ცხოვრებისათვის, ღვთისგან ადამიანებს მიენიჭებათ როგორც კუთვნილი, როგორც ისეთი რამ. რომელიც ადამიანს შეუძლია მოითხოვოს. სინამდვილეში კი ასე არ არის. როგორი წმიდა და მართალიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რამდენი კეთილი საქმეც არ უნდა ჰქონდეს გაკეთებული, მაინც არ შეუძლია თქვას, რომ დაიმსახურა ზეციური სასუფეველი. პირიქით, ადამიანს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ თუ მიენიჭა საუკუნო ნეტარება, ეს მოხდა არა მისი დამსახრუებისათვის, არამედ ღვთის აურაცხელი მოწყალებისა გამო. აი, რატომ წერდა წმიდა მოციქული პავლე რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში: „რამეთუ საგზალი ცოდვილისა სიკუდილი არს, ხოლო ნიჭი ღმერთისა ცხოვრება საუკუნო ქრისტე იესოს მიერ, უფლისა ჩვენისა“ (რომაელთა 6, 23).

სტრასბურგის კათოლიკურ ეკლესიაში ძაღლების თანხლებით მრევლის ზიარება

კითხვა: რატომ არ შეუძლია ადამიანს მიიღოს საუკუნო ნეტარება როგორც მხოლოდ მის მიერ დამსახურებული რამ?

პასუხი: უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ადამიანთა დამსახურებანი, მათი კეთილი საქმეები ზეციურ სასუფეველთან შედარებით საკმაოდ უმნიშვნელოა. (1. კორინთ. 2,9.1; იოან. 3,2), მეორეც, ადამიანი ღვთისთვის სათნოდ ცხოვრობს და კეთილ საქმეებს აკეთებს არა მხოლოდ თავისი საკუთარი ძალებით, არამედ უპირველესად ღვთიური მადლის დამხარებით. ეს ჭეშმარიტება დაადასტურა თვით უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ.

„დაადგერით თქუენ ჩემთანა და მე თქუენთანა, ვითარცა იგი ნასხლევსა ვერ ხელეწიფების ნაყოფისა გამოსაღებად თავით თვისით, უკეთუ არა ეგოს ვენახსა ზედა, ეგრეთვე არცა თქუენ, უკუეთუ არა დადგრეთ ჩემთანა. მე ვარ ვენახი და თქუენ რტონი; რომელი დაადგრეს ჩემთანა და მე მისთანა, ამან მოიღოს ნაყოფი მრავალი; რამეთუ თვინიერ ჩემსა არა რა ძალ-გიძსთ ყოფად არცა ერთი“. (იოანე 15,4,5).

კითხვა: სახარების ასეთი სწავლება მოხსენიებული აქვთ მართლმადიდებელი ეკლესიის წმიდა მამებს?

პასუხი: დიახ, წმიდა ირინეოსი, ლიონის ეპისკოპოსი (II საუკუნე) წერს; „როგორც მოურწყავი, მშრალი მიწა არ გამოიღებს ნაყოფს, ასევე ჩვენ ვერ გამოვიღებთ სათნო ცხოვრების ნაყოფს ზეგარდამო მადლიანი წვიმის გარეშე. ამიტომაც აუცილებელია ჩვენთვის ღვთის შეწევნა (როგორც ბიბლიური სამთა ყრმათათვის, რომლებიც გავარვარებულ ღუმელში ჩაყარეს – აუცილებელი იყო ღვთის შეწევნა, ღვთიური ცვარი), რათა არ დავიწვათ და არ გავხდეთ უნაყოფონი“.

წმიდა იოანე ოქროპირი, კონსტანტინეპოლის მთავარეპისკოპოსი (IV-V ს.) წერს: „დავარწმუნოთ ჩვენი თავი იმაში, რომ ათასჯერ რომ ვეცადოთ, ვერ შევძლებთ ღვთისთვის სათნო საქმეების კეთებას, ზეგარდმო მოწოდების გარეშე“.

ნეტარი ავგუსტინე, ჰიპონიის ეპისკოპოსი (IV-V ს) წერს: „როგორც ხორციელ თვალს არ შეუძლია რაიმეს დანახვა სინათლის გარეშე, ასევე ყოვლად მართალი ადამიანი ვერ იცხოვრებს ღვთისთვის სათნოდ, ჭეშმარიტების ნათლით ზეგარდამო დახმარების გარეშე“.

პაპი სპორტსმენებს გულშემატკივარობს

კითხვა: ამიტომ როგორ უნდა შეხედონ ადამიანებმა თავიანთ კეთილ საქმეებს?

პასუხი: სახარებაში წერია: „ეგრეცა თქუენ, ოდეს ჰყოთ ბრძანებული თქუენდა: ჰსთქუათ ვითარმედ მონანი ვართ უხმარნი, რომელი თანა-გუედვა ყოფად ვჰყავთ“. (ლუკა 17, 10).

კითხვა: არის თუ არა სახარებაში მითითება იმის შესახებ, რომ ზეციური სასუფეველი მიენიჭება ადამიანს არა კითილი საქმეების გარკვეული რაოდენობისათვის, არამედ ძირითადად ღვთის მოწყალებით?

პასუხი: არის. ვენახში მომუშავე მონათა შესახებ იგავში მოთხრობილია, რომ მონები მუშაობდნენ სხვადასხვა დროის განმავლობაში, მაგრამ ღვთის მოწყალებით ერთნაირი სასყიდელი მიიღეს (მათე, 201, 15). ეს იმას მოწმობს, რომ ზეციური სასუფეველი მოიპოვება ადამიანის მიერ, არა გარკვეული რაოდენობის კეთილი საქმეებით, როგორც რაიმე კუთვნილი, არამედ უფალი ღმერთის გამოუთქმელი მოწყალებით.

კითხვა: სახარების რომელი ადგილიდან ჩანს, რომ წმინდანთა დამსახურებებს არ შეუძლიათ შეავსონ ჩვენი ნაკლოვანებანი?

პასუხი: ეს ჩანს იგავიდან ათ ქალწულზე: „ხოლო სულელნი იგი (ქალწულნი) ეტყოდეს ბრძენთა მათ: მეცით ჩუენ ზეთისაგან თქუენისა, რამეთუ ლამპარნი ჩუენი დაჰშრტებიან. მიუგეს ბრძენთა მათ და ჰრქუეს: ნუ უკუე ვერ კმაგუეყოს ჩუენ და თქუენ, არამედ უფროსღა წავედით სავაჭროთ, და იყიდეთ თავისა თქუენისა“ (მათე. 25,8,9).

ფაშისტური მისალმება

კითხვა: რა არის ინდულგენცია?

პასუხი: სწავლება ინდულგენციების შესახებ მჭიდროდ არის დაკავშირებული ორ მცდარ კათოლიკურ სწავლებასთან: „ცოდვებისათვის ღვთის დაკმაყოფილების“ შესახებ და ე. წ. „სალხინებელის“ შესახებ. განვიხილოთ ისინი: სწავლების – „ცოდვებისათვის ღვთის დაკმაყოფილების შესახებ“ – ავტორია ლათინი არქიეპისკოპოსი ანსელმ კეტნერბეირელი (1033-1109 წ.). მან შემოიტანა ტერმინი „დაკმაყოფილება“ (სატისფაქცია). ანსელმი ყურადღებას ამახვილებს არა იმაზე, თუ რა ზნეობრივი ზიანი მოაქვს ცოდვას ადამიანისათვის, არამედ იმაზე, თუ როგორ უნდა „აუნაზღაუროს“ „დააკმაყოფილოს“ ადამიანმა ღმერთი შეურაცხყოფისათვის რათა არ დაისაჯოს. ანსელმის შეხედულებით ცოდვის ჩადენა ნიშნავს წაართვა ღმერთს ის, რაც მას ეკუთვნის. ცოდვილმა უნდა დაუბრუნოს ღმერთს ის, რაც წაართვა, და დაუბრუნოს ზედმეტადაც, რათა „აღდგეს ღმერთის ღირსება“. ცოდვა არ შეიძლება შენდობილ იქნას ღვთის მოწყალებით ამ „ღირსების აღდგენის“ გარეშე. ცოდვების შენდობა სასჯელის გარეშე ნიშნავს წესრიგისა და კანონიერების არ არსებობას. ანსელმ კენტერბერიელი ადამიანისა და ღვთის ურთიერთობას ხედავს, როგორც შეურაცხმყოფელისა და შეურაცხყოფილის ურთიერთობას. იმისათვის, რათა მიიღოს საუკუნო ნეტარება, ადამიანი ვალდებულია ან არ ჩაიდინოს ცოდვები ან „აუნაზღაუროს“ ღმერთს ჩადენილი ცოდვებით მიყენებული ზიანი, „დააკმაყოფილოს“ ღმერთი ჩადენილი ცოდვებისათვის. (მართლმადიდებლობისათვის უცხოა ასეთი ალტერნატივა „ან-ან“ – ადამიანს მოეთოხვება ერთი რამ – სიწმინდე, არა იმიტომ, რომ ცოდვებით ადამიანი შეურაცხყოფს ღვთის ღირსებას, არამედ იმიტომ, რომ ბილწავს თავის თავს). კათოლიკური სწავლებით სასჯელისა ან „დაკმაყოფილების“ „ანაზღაურების“ (სატისფაქციის) მიღების გარეშე ღმერთს არ შეუძლია შეუნდოს მონანულს ცოდვები. „სასაცილოა მივაწეროთ ღმერთს ასეთი მოწყალება“ – წერს ანსელმ კენტერბერიელი – „შენდობა შესაძლებელია მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც ვალი იქნება გადახდილი ცოდვის სიმძიმის მიხედვით“. როგორ უნდა „დააკმაყოფილოს“ ღმერთი ადამიანმა თავისი ცოდვებისათვის? როგორ უნდა „აუნაზღაუროს“ მისი ღირსებისთვის მიყენებული ზიანი? კათოლიკური სწავლების მიხედვით უფალი იესო ქრისტეს მსხვერპლი ყოველთვის არ ათავისუფლებს აღიარებული ცოდვებისათვის სასჯელისაგან. (ტრიდენტის კრება. სეხია XIV, კანონი 12). აღსარების საიდუმლოში ცოდვილი თავისუფლდება მარადიული სასჯელისაგან, ხოლო დროებითი სასჯელი მან უნდა მიიღოს ე.წ. „სალხინებელში“ ან უნდა „დააკმაყოფილოს“ ღმერთი ჩადენილი ცოდვებისათვის. ასეთი „დაკმაყოფილების“ ხერხებია: საეკლესიო სასჯელები, ლოცვა, მარხვა, მოწყალების გაცემა, სხვა კეთილი საქმეები (ტრიდენტის კრება. სესია XIV კანონო 13). აღსანიშნავია, რომ ლოცვა ე.ი. საუბარი უფალთან, აქ „დაკმაყოფილების“ საშუალებად, სასჯელად არის მიჩნეული.

კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

„ჩადენილი ცოდვებისათვის ღმერთის დაკმაყოფილების“ შესახებ კათოლიკურ სწავლებას საფუძვლად უდევს ადამიანური წარმოდგენა ღვთიური სამართლიანობის შესახებ. კათოლიკეების აზრით ეს „დაკმაყოფილება“ არის „ღმერთის ინტერესების დასაცავი“ საშუალება. სინამდვილეში უფალს და მის სამართლიანობას ასეთი განსაზღვრებები არ მიესადაგება. ყოვლადმოწყალე უფალი „არ იცავს თავის ინტერესებს“, არ მოითხოვს სინანულში მყოფი ცოდვილისაგან რაღაც „კომპენსაციას“. ბიბლიაში „იობის წიგნი“ არის უარყოფა ღვთის სამართლიანობის შესახებ ადამიანური წარმოდგენისა. დაბრუნებული უძღები შვილისაგან მამამ არ მოითხოვა არავითარი „დაკმაყოფილება“. „თუ ბოროტეული განუდგება ყველა თავის ცოდვას, რაც ჩაუდენია, დაიცავს ყველა ჩემს წესს, სამართლიანად და სიმართლით მოიქცევა, ჭეშმარიტად იცოცხლებს არ მოკვდება. არცერთი შეცოდება, რაც ჩაუდენია, არ გაუხსენდება; თავისი სიმართლით, როგორც იქცეოდა, იცოცხლებს (იეზეკიელ წინასწარმეტყველი 18,21, 22).

კათოლიკები „სალხინებელს“ უწოდებენ იმქვენყად დროებითი ტანჯვის ადგილს. კათოლიკური შეხედულებით „სალხინებელში“ ხდება არა იმდენად ცოდვებისაგან განწმედა, არამედ ცოდვებისთვის ღმერთისთვის ვალის გადახდა. წმიდა მართლმადიდებელი ეკლესია ასწავლის, რომ არსებობს, მხოლოდ სამოთხე და ჯოჯოხეთი. კათოლიკებს თავისი სწავლების დასამტკიცებლად მოყავთ მაგალითი ძველი აღთქმიდან, როდესაც იუდა მაკაბელი და მისი თანამებრძოლები ლოცულობდნენ და მსხვერპლს სწირავდნენ ღმერთს ომში დაღუპული მეომრებისათვის, მაგრამ აქ არსად არ არის მინიშნებული „სალხინებელის“ არსებობის შესახებ. აგრეთვე არანაირად არ გულისხმობს „სალხინებელს“ წმიდა მოციქული პავლე, როდესაც ლაპარაკობს ადამიანების კეთილი და ბოროტი საქმეების ცეცხლით გამოცდის შესახებ (I კორინთელთა 3, 12-15).

კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

კათოლიკური სწავლებით, თუ მიწიერ ცხოვრებაში ადამიანი ვერ „დააკმაყოფილებს“ ღმერთს ჩადენილი ცოდვებისათვის, იგი მიიღებს (მეორე მაკაბელთა 12, 39-45) სატანჯველს ე.წ. „სალხინებელში“. ამ სატანჯველისაგან გათავისუფლება შესაძლებელია ინდულგენციების საშუალებით. სიტყვა ინდულგენცია ნიშნავს – შეღავათს.

კათოლიკურ სამყაროში ინდულგენცია ეწოდება ღვთის წინაშე აღსარებაში შენდობილი შეცოდებებისთვის დროებითი სასჯელისაგან გათავისუფლებას (რადგან კათოლიკური სწავლებით ცოდვის შენდობა არ გულისხმობს სასჯელისაგან მთლიანად გათავისუფლებას. ე.წ. „დაკმაყოფილების“ (სტისფაქციის) გარეშე. გამოთქმა „ღვთის წინაშე“, ნიშნავს, რომ ინდულგენცია ათავისუფლებს სატანჯველისაგან „სალხინებელში“. „დაკმაყოფილებად“ კი ადამიანს ეთვლება გარკვეული რაოდენობა დამსახურებებისა, კეთილი საქმეებისა, რომლებიც წმინდანებმა საკმარისზე მეტი გააკეთეს. აი, ასეთია კათოლიკური სწავლება. პირველი ინდულგენცია მისცა პაპმა ურბან II-მა 1095 წელს პირველ ჯვაროსნულ ომში მონაწილე რაინდებს. პირველი ინდულგენცია გარდაცვლილისათვის დააწესა პაპმა კალლისტე III-მ 1457 წ. პირველად ინდულგენციის მიღებისათვის აუცილებელი პირობა იყო ჯვაროსნულ ომში მონაწილეობა, ხოლო შემდეგ უბრალოდ მათი გაყიდვა დაიწყეს. ინდულგენიცები დღესაც არსებობს კათოლიკეთა პრაქტიკაში.

კითხვა: ზემოთქმულიდან გამომდინარე რა შეიძლება ითქვას ამ სწავლებათა შესახებ?

პასუხი: ეს სწავლებები კათოლიკეებისა ეწინააღმდეგება ღვთის სიტყვას და ამიტომ მწვალებლურია.

თავი VI

ჩვილ ბავშვთა წმიდა მირონცხების უარყოფის შესახებ

კითხვა: სწორად იქცევიან თუ არა კათოლიკეები, რომდესაც ჩვილ ბავშვებს წმიდა მირონს სცხებენ არა უშუალოდ წმიდა ნათლისღების შემდეგ, არამედ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ?

პასუხი: არა, არ იქცევიან სწორედ. წმიდა ეკლესია მოციქულთა დროიდან ინახავს ტრადიციას ჩვილ ბავშვთა მირონცხებისა, იმწამსვე ნათლისღების შემდეგ.

კითხვა: როგორ ასწავლიდნენ ამის შესახებ მართლმადიდებელი ეკლესიის წმიდა მამები?

წმიდა კვიპრიანე, კართაგენის ეპისკოპოსი (III ს.) წერდა: „ნათელღებულისათვის აუცილებელია აგრეთვე მირონცხება, რათა (მიიღებს რა ქარიზმას ე.ი. ცხებას) გახდეს ზეგარდამოცხებული და ჰქონდეს ქრისტეს მადლი“. ლაოდიკიის საეკლესიო კრების (IV ს.) დადგენილება: „ჯერ არს წმიდა ნათლისღებით განათლებულმა აგრეთვე იცხოს ზეციური ცხებით, რათა გახდეს ღვთის სასუფევლის თანაზიარი“ (კანონი 48).

ბალ-მასკარადის მესა

კითხვა: რატომ არის საჭირო ჩვილ ბავშვთა მონათვლის შემდეგ იმწამსვე მირონცხება?

პასუხი:  წმიდა მირონცხების დროს, ადამიანს მიენიჭება ღვთიური ძალები, რომლებიც აღზრდიან და განამტკიცებენ მას სულიერ ცხოვრებაში. ბუნებირვია, რომ ეს ძალები განსაკუთრებით აუცილებელია იმ ადამიანისათვის, რომელიც ახლად იწყებს ახალ (სულიერ) ცხოვრებას და საჭიროებს დახმარებასა და განტკიცებას.

წმიდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი წერდა: „თუ გარეშემოიზღუდავ საკუთარ თავს ბეჭდით (წმიდა მირონცხებისა), საუკეთესო და ჭეშმარიტი საშუალებით უსაფრთხოს გახდი შენს მომავალს, აღნიშნავ რა სულსა და სხეულს მირონცხებით და წმიდა სულით, როგორც ისრაელელებმა გადაარჩინეს პირველშობილი შვილები კარებზე სისხლის ნიშნით (გამოსვლათა 12, 1-14).

კითხვა: შეიძლება წარმატებას მივაღწიოთ სულიერ ცხოვრებაში თუ არ გვექნება წმიდა მირონცხების ბეჭედი?

პასუხი: არა, არ შეიძლება. როგორც მოგვითხრობს წიგნი „საქმე მოციქულთა“, „ესმა რა უკუე მოციქულთა, რომელნი იყვნეს იერუსალიმს, რამეთუ შეიწყნარეს სამარიას სიტყუა ღმერთისა, მიავლინნეს მათდა პეტრე და იოანე. რომელნი იგი, ვითარცა მივიდეს. ლოცვა-ჰყუეს მათთვის, რათა მიიღონ სული წმიდა. რამეთუ მანამდე არა იყო არცა ერთსა მათგანსა ზედა მოწევნული სული წმიდა, გარნა ბანილ ხოლო იყუნეს სახელითა უფლისა იესოსითა (საქმე მოციქულთა 8, 14-16).

კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

კითხვა: ყოველთვის ჰქონდათ კათოლიკეებს ეს ჩვეულება – არ ეცხოთ ჩვილ ბავშვებისათვის წმიდა მირონი იმწამსვე ნათლისღების შემდეგ?

პასუხი: არა, თავიდან კათოლიკენი ისევე როგორც მართლმადიდებლები იმწამსვე ნათლისღების შემდეგ ასრულებდნენ წმიდა მირონცხებას ჩვილ ბავშვებზე.

კითხვა: რა მიზეზით უარყვეს კათოლიკეებმა ეს უძველესი ტრადიცია?

პასუხი: ლათინი ღვთისმეტყველები ამტკიცებენ, რომ ჩვილი ბავშვების მირონცხება უნდა მოხდეს მაშინ, როცა ისინი შეგნებულ ასაკს მიაღწევენ.

კითხვა: სამართლიანია ეს მტკიცება?

პასუხი: არა, არ არის სამართლიანი. მაშინ ამ საფუძველზე ბავშვთა ნათლისღებაც შეგნებულ ასაკამდე უნდა გადავდოთ, მაგრამ ამას კათოლიკეები არ აკეთებენ.

კითხვა: რა შეიძლება ითქვას კათოლიკეების ჩვეულებაზე. გადადონ ჩვილ ბავშვთა წმიდა მირონცხება შეგნებული ასაკის მიღწევამდე?

პასუხი: ეს ჩვეულება არაკანონიერია, რადგან ეწინააღმდეგება ძველ საეკლესიო გარდამოცემასა და სჯულის კანონს. კერძოდ ლაოდიკიის საეკლესიო კრების 48-ე კანონს.

ქალის მონაწილეობით კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

თავი VII

ჩვილი ბავშვების უზიარებლობის შესახებ

კითხვა. სწორად იქცევიან თუ არა კათოლიკეები, როდესაც ბავშვებს არ აზიარებენ გარკვეულ ასაკამდე?

პასუხი: არა, არ იქცევიან სწორად, რადგან ზიარების აკრძალვით კათოლიკეები საუკუნო ცხოვრების მიღების საშუალებას უსპობენ ჩვილ ბავშვებს. უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ თქვა: „ამინ, გეტყვი თქუენ: უკეთუ არა ჰსჭამოთ ხორცი ძისა კაცისა, და ჰსუათ სისიხლი მისი, არა გაქუდეს ცხოვრება თავთა შორის თქუენთა“ (იოანე 6,53).

კითხვა: იქნებ მაცხოვრის ეს სიტყვები ჩვილ ბავშვებს არ შეეხება?

პასუხი:  თუ მაცხოვრის ეს სიტყვები ჩვილ ბავშვებს არ ეხებოდა, მაშინ ძველი ეკლესია, რომელსაც თვით მოციქულები და მათი მოწაფენი მართავდნენ, არ იხელმძღვანელებდა მათით. ძველ ეკლესიაში ყოველთვის აზიარებდნენ ჩვილ ბავშვებს, დასავლეთშიც მთელი თორმეტი საუკუნის მანძილზე არსებობდა ეს ჩვეულება.

კითხვა: რატომ შეცვალეს კათოლიკეება ეს ტრადიცია?

პასუხი: ისინი ამბობენ, რომ ჩვილ ბავშვებს არ აქვთ შეგნებული რწმენა და ამიტომ არ შეიძლება მათი ზიარება.

კითხვა: შეიძლება თუ არა ამ მიზეზით ჩვილების უზიარებელყოფა.

პასუხი: არა, არ შეიძლება, რადგან ჩვილნი ეზიარებიან მათი მომყვანების რწმენით.

კითხვა: განა მომყვანების რწმენას უფალი ჩაუთვლის ბავშვს?

პასუხი: ჩაუთვლის. წმიდა სახარებაში მოთხრობილია, რომ უფალმა განკურნა ავადმყოფი მისი მომყვანების რწმენით: „და იხილა იესო სარწმუნოებაი მათი, და ჰრქუა განრღუეულსა მას შვილო მიგეტევნენ შენ ცოდუანი შენნი“ (მარკოზი 2,5).

კითხვა: თუ ასეა, რა შეიძლება ითქვას კათოლიკეების ჩვეულებაზე ჩვილი ბავშვების უზიარებლობის შესახებ?

პასუხი: ამ ჩვეულებას არ აქვს არავითარი საფუძველი, ეწინააღმდეგება საეკლესიო გარდმოცემას და ამიტომ უკანონოა.

თავი VIII

უარის თქმა საეროთათვის ქრისტეს წმიდა სისხლით ზიარებაზე

კითხვა: რამდენად მართებულია კათოლიკეთა საქციელი, როცა საეროთაგანს არ აზიარებენ ქრისტეს სისხლს?

პასუხი: რა თქმა უნდა, არ არის მართებული ასეთი საქციელი, ზიარებისას უნდა ვბაძავდეთ მაცხოვარს, რადგან თვით უფალი მოგვიწოდებს: „ამას ჰყოფდით, მოსახსენებელად ჩემდა“ (ლკ . 22,19); სახარებიდან ვხედავთ, რომ ქრისტემ აზიარა მოციქულები არა მხოლოდ ხორცით, არამედ სისხლითაც: „უკუეთუ არა სჭამოთ ხორცი ძისა კაცისაი და სუათ სისხლი მისი, არა გაქუნდეს ცხორებაი თავთა შორის თქუენთა, ხოლო რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქუნდეს ცხორებაი საუკუნოი და მე აღვადგინო იგი უკანაისკნელსა მას დღესა (იოანე. 6. 53-54).

კითხვა: კათოლიკეები ამბობენ, როდესაც ვეზიარებით ქრისტეს ხორცს, თავისთავად სისხლსაც ვეზიარებით, რადგან სადაც ხორცია, იქ სისხლიც არისო, რამდენად მართალია მათი მსჯელობა?

პასუხი: ასე ხდება მხოლოდ ნამდვილ სხეულში, მაგრამ ზიარებისას ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ჩვენ ვღებულობთ ღვინისა და პურის სახით. ასე დაადგინა თვით მაცხოვარმა საიდუმლო სერობის ჟამს, როცა ცალ-ცალკე მისცა მოციქულებს ხორცი თვისი და სისხლი თვისი და ამიტომაც ორივეს ღებულობენ ზიარებისას კათოლიკე მღვდლები.

კითხვა: როგორ არის სახარებაში ნათქვამი ამის შესახებ?

მიგება: „მოიღო იესო პური და ჰმადლობდა და განტეხა და მისცა მოწაფეთა თვისთა და რჰქუა მათ: მიიღეთ და ჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი და მიიღო სასმელი და ჰმადლობდა და მისცა მათ და თქუა: სუთ ამისგან ყოველთა, ესე არს სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისაი, მრავალთათვის დათხეული მისატევებელად ცოდვათა (მ. 26, 26-28).

კითხვა: თუ თვითონ მაცხოვარმა აზიარა მოციქულნი ხორცითა და სისხლით, მაშ კათოლიკეები რატომ არ მალავენ მას?

მიგება: ისინი ამბობენ, რომ მაცხოვრის მიერ მოციქულთა ზიარება არ ეხებათ საეროთ, არამედ მხოლოდ სამღვდელოებას, როგორც მოციქულთა მემკივდრეებს.

კითხვა: ასეა ნამდვილად?

მიგება: არა. მოციქულთა ზიარების მაგალითს უნდა მიჰყვებოდნენ არა მხოლოდ სამღვდელონი, არამედ საერონიც და საერთოდ ყველა ქრისტიანი. წმ. მოც. პავლე ბრძანებს: „რავდენ გზისაც სჭამდეთ პრუსა ამას და ჰსუმიდეთ სასმელსა ამას, სიკუდილსა უფლისასა მოუთხრობდით, ვიდრემდის მოვიდეს“. (1 კორ. 11,26).

კითხვა: არასდროს არ აზიარებდნენ საერო ხალხს კათოლიკურ ეკლესიაში ქრისტეს სისხლით?

მიგება: როგორ არა; კათოლიკურ ეკლესიაში ისევე ხდებოდა ზიარება, როგორც მართლმადიდებელ ეკლესიაში XV საუკუნემდე და მხოლოდ ამ პერიოდიდან იკრძალებოდა ეს რომაულ ეკლესიაში.

კითხვა: როგორ უნდა შევაფასოთ კათოლიკეთა ეს ჩვეულება?

მიგება: როგორც თვითნებური და წინააღმდეგი მაცხოვრისა და მოციქულთა სწავლებისა და საეკლესიო გარდამოცემისა.

თავი IX

წმ. ზიარებაში ხმიადის ხმარების შესახებ

კითხვა: რამდენად სწორია კათოლიკეთა საქციელი, როცა წმ. ზიარებაში იყენებენ არა გაფუებულ პურს, არამედ გაუფუარს (ხმიადს)?

მიგება: არ იქცევიან სწორად; ზიარების შესახებ მაცხოვარი როცა ბრძანებს: „ამას ჰყოფდეთ მოსახსენებელად ჩემდა“ (ლკ . 22, 19), იგულისხმება რომ მაცხოვარმა მოციქულები აზიარა გაფუებული პურით და არა ხმიადით.

კითხვა: საიდან ჩანს ეს?

პასუხი: ეს ჩანს სახარებიდან, სადაც ნათქვამია, რომ მაცხოვარმა აღასრულა საიდუმლო სერობა ჰასექის დღესასწაულის წინ, ანუ როცა ჯერ კიდევ არ ხმარობდნენ ხმიადს (იოანე 13,1).

კითხვა: სახარების რა ადგილებიდან ჩანს, რომ მაცხოვრის მიერ საიდუმლო სერობის დაწესების დღეს ჯერ კიდევ არ ჭამდნენ ხმიადს?

პასუხი: საიდუმლო სერობაზე, ზიარების დაწესების შემდგომ, უფალი ეუბნება იუდას: „…რომელი გეგულების საქმედ, ყავ ადრე“. ამის შესახებ მოციქულებმა იფიქრეს, რომ უფალი თითქოს იმიტომ ეუბნება იუდას ამ სიტყვებს, რომ მოახლოებულია დღესასწაული და მასთან დაკავშირებით იყიდონ რამე. (იოანე 13, 27-29). ე.ი. პასექის დღესასწაული ჯერ კიდევ არ იყო. და რაკი ეს ასეა, მაშინ ხმიადი ჯერ არ იყო ხმარებაში და კიდევ: როცა მეორე დღეს ფარისეველმა და მწიგნობრებმა პილატეს მიჰგვარეს იესო, ისინი არ შევიდნენ პილატეს სასახლეში, რათა არ შებილწულიყვნენ, არამედ შეძლებოდათ პასექის ჭამა (იოანე 18,28). აქედან ჩანს, რომ ზიარების საიდუმლოს დაწესების დღეს ებრაელნი არ ჭამდნენ ჯერ კიდევ ხმიადს (უცომოს).

კითხვა: თუ საიდუმლო სერობაზე მაცხოვარს უხმარია ხმიადი, როგორ გავიგოთ სახარებისეული სიტყვები: „ხოლო პირველსა მას დღესა უცომოებისასა“, ან კიდევ „მოიწინეს დღენი იგი უცომოებისანი“ (ლკ . 22,7)?

პასუხი: წმ. ი. ოქროპირი ამგვარად განმარტავს ამ სიტყვებს: უცომობის პირველ დღეს მახარებელი უწოდებს დღეს, რომელიც წინ უძღოდა უცომოების დღესასწაულს, „მოიწინეს“ იმას გვამცნობს, რასაც წმ. ი. ოქროპირი განმარტავს.

კითხვა: თუ მაცხოვარმა მის მოწაფეებთან ერთად საიდუმლო სერობაზე მოიღო გაფუებული-ჩვეულებრივი პური, მაშინ რომელი პასექის შესახებ საუბრობს მოციქულებთან: „გულის სიტყვით გული მითქუმიდა პასექსა ამას ჭამად თქუენ თანა ვიდრე ვნებადმდე ჩემდა“ (ლკ . 22,15).

პასუხი: პასექი, რომლის ჭამაც მაცხოვარს სურდა თავის მოციქულებთან ერთად, ვიდრე აღესრულებოდა მისი ჯვარცა, რა თქმა უნდა, არის ახალი აღთქმის პასექი, რომელიც შეადგენს მაცხოვრის ხორცს და სისხლს.

კითხვა: ყოველთვის ხმიადით ხდებოდა კათოლიკეებთან ხალხის ზიარება?

პასუხი: რა თქმა უნდა, არა. თავდაპირველად კათოლიკეები იმგვარად იღებდნენ წმ. ზიარებას, როგორც მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, მაგრამ შემდგომში თანდათან დაუტევეს ეს კეთილი წესი და აღასრულებდნენ ზიარებას ხმიადით, რითაც საეკლესიო გარდამოცემა ფაქტიურად უარყვეს და მაცხოვრის მიერ დაწესებული საიდუმლოს საწინააღმდგო წესი დაამკვიდრეს.

კათოლიკური მესის დაუჯერებელი და საზიზღარი მკრეხელობა

თავი X

შაბათის მარხვის შესახებ

კითხვა: სწორად იქცევიან თუ არა კათოლიკენი, როცა შაბათს მარხულობენ?

პასუხი: არ იქცევიან სწორად, რადგან წმინდა მოციქულთა 64-ე კანონი ამბობს: „თუ ვინმე სასულიერო პირთაგანი მარხვას შეინახავს კვირას ან შაბათს, გარდა ერთი დღისა (იგულისხმება დიდი შაბათი), განიკვეთოს, ხოლო ერისკაცი უზიარებლობით დაისაჯოს

კითხვა: მიუქცევია თუ არა ყურადღება კათოლიკეთა ამ უკანონო საქციელისათვის ეკლესიას, და თუ მიუქცევია, რაში გამოიხატა ეს ყურადღება?

პასუხი: მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრებამ 55 კანონით დაადგინა, რომ რომის ეკლესიამაც დაიცვას და აღასრულოს წმ. მოციქულთა 64-ე კანონი შაბათის მარხვის აკრძალვის თაობაზედ. „გავიგეთ რომ ქალაქ რომის მკვიდრნი დიდი ორმოცის წმინდა მარხვის დროს მარხვას იცავენ შაბათობითაც საეკლესიო განწესების წინააღმდეგ. წმ. კრება დაადგენს, რომ რომის ეკლესიამაც შეუცვლელად დაიცვას ეს კანონი (64-ე კანონი მოციქულთა) რომელიც ბრძანებს, რომ თუ სასულიერო პირმა დაიცვას მარხვა კვირას ან შაბათ დღეს, გარდა დიდი შაბათისა, განიკვეთოს, ხოლო ერისკაცი უზიარებელი იყოს“.

შესაბამისად ზემოთ მოყვანილისა, შაბათის მარხვით კათოლიკეები არღვევენ წმიდა მოციქულთა და ეკლესიის მამათა კანონებს.

თავი XI

ორღანის შესახებ

კითხვა: გამართლებულია თუ არა კათოლიკეთა მიერ ღვთისმსახურებისას ორღანის გამოყენება?

პასუხი: არა, არ არის სწორი, რადგან ეს არის ძველი აღთქმისეული ჩვეულება, რომელმაც დაკარგა აზრი ქრისტიანულ ღვთისმსახურებაში.

კითხვა: რატომ არ შეიძლება ქრისტიანული ღვთისმსახურებისას საორღანო მუსიკის გამოყენება?

პასუხი: იმიტომ, რომ ქრისტიანები თაყვანს უნდა სცემდნენ ღმერთს „სულითა ჭეშმარიტებითა“ (იოანე 4,24), ანუ ლოცვაში უნდა ამაღლდეს ადამიანი; ეს კი შეუძლებელია თუ ლოცვა სრულდება არა ადამიანის მიერ, არამედ უსულო საგნის მიერ.

დასკვნა

კითხვა: ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე როგორი უნდა იყოს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა დამოკიდებულება კათოლიკეებთან, შეიძლება თუ არა მათს ტაძრებში ლოცვა, მათთან ერთად ლოცვა, რელიგიურ დღესასწაულთა აღნიშვნა მათთან ერთად?

პასუხი: კათოლიკეები მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ მოკვეთილნი არიან, როგორც ჭეშმარიტი სარწმუნოების დამამახინჯებელნი და ეკლესიაში მთელი რიგი ერეტიკული (მწვალებლური) სწავლებისა და საეკლესიო გარდამოცემის საწინააღმდეგო წეს-ჩვეულებათა შემომტანნი. ამდენად მართლმადიდებელ ქრისტიანთა დამოკიდებულება კათოლიკეთა მიმართ ისეთივეა, როგორც ერეტიკოსებთან და ეს დამოკიდებულება შემდეგნაირადაა განსაზღვრული ეკლესიის მიერ: „ვინც წარმართთა დღესასწაულზე წარმართებთან ერთად ისამხრებს ამისათვის მიჩენილ ადგილას, ოღონდ თავისი მოტანილის საჭმლით და მათთან ერთად ჭამს, დავადგენთ მათ შეწყნარებას ორი წლის შევრდომის შემდეგ…“ (ანკირიის კრების მე-7 კანონი). წმინდა მოციქულთა 65-ე კანონში ნათქვამია: „თუ ვინმე სასულიერო პირი ან ერისკაცი ურიათა ან მწვალებელთა შესაკრებელში შევიდეს სალოცავად, სასულიერო პირი განიკვეთოს, და ერისკაცი უზიარებლობით დაისაჯოს“.

„თუ ვინმე ილოცებს უზიარებელთან (განკვეთილთან) ერთად, თუნდაც სახლში, ისიც უზიარებელი უნდა გახდეს“ (მოციქულთა მე-10 კანონი).

კითხვა: კათოლიკეებს ერეტიკოსებად რომ მოვიხსენიებთ, ნუთუ ისინი ქრისტიანად წოდების ღირსნი არ არიან? განა წმინდა წერილი ამის უფლებას გვაძლევს?

პასუხი: დიახ. როცა ეკლესია მათ ქრისტიანებადაც კი არ მოიხსენიებს, იცქევა ღვთის სიტყვის თანახმად. „ხოლო უკეთუ მათიცა არა ისმინოს, უთხარ კრებულსა; ხოლო უკეთუ კრებულისაცა არა ისმინოს იყავნ იგი შენდა, ვითარცა მეზუერე და წარმართი“ (მათე 18,17)

კითხვა: შეიძლება თუ არა მართლმადიდებელი ქრისტიანის ქორწინება კათოლიკეზე? მისი (კათოლიკეს) ცოლად მოყვანა ან მასზე გათხოვება?

პასუხი: ეკლესიის კანონებით ამგვარი ქორწინება სასტიკად არის აკრძალული. მე-6 მსოფლიო კრების 72-ე კანონი კრძალავს ამგვარ ქორწინებას და მის დარღვევას ბრძანებს: „… თუ მოხდეს ასეთი რამ, ვისგანაც არ უნდა იყოს ოდესმე ჩადენილი უკანონოდ და დაუმტკიცებლად ჩაითვალოს ასეთი ქორწინება და დაირღვეს უწესო თანამკვიდრობა, რადგან შეუერთებელთა შეერთება არ შეიძლება, არც ცხვრისა და მგლის ერთმანეთთან დაკავშირება იქნება და არც ქრისტეს ნაწილის ცოდვილთან შეერთება; ხოლო თუ ვინმემ დაარღვიოს ეს ჩვენი დადგენილება, უზიარებელ იქნეს“. ერთად-ერთი შემთხვევა, როცა შეიძლება ქორწინება არამართლმადიდებელზე, არის პირობა, რომლის თანახმადაც ერეტიკოსი პირი შეინანებს და ჭეშმარიტების გზას შეუდგება.

კითხვა: როგორი შეიძლება იყოს მართლმადიდებელთა დამოკიდებულება კათოლიკეების მიმართ?

პასუხი: უნდა ვილოცოთ მათთვის, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვადასხვანაირად მოაზროვნეთათვის და ვევედროთ უფალს, რათა გაუნათლოს მათ გონება, გული და სული, განაშოროს ეშმაკთა საცდურისაგან და ყოველნი ჭეშმარიტებისა გზასა შეცდომილნი მოიყვანოს მშობელი ეკლესიის წიაღში და დაიფაროს მისი (ეკლესიის) კალთის ქვეშ.


გამოიცა ღირსი მამა გრიგოლ ხანძთელის საძმოს მიერ; ოზურგეთი 1992

მოამზადა „დიდგორის“ პრეს-სამსახურმა

wm_giorgis makhvili_R

Advertisements

60 Responses to “კათოლიკეთა სამხილებელი მართლმადიდებლური კატეხიზმო(II)”

 1. guja (mama jemali) Says:

  ვინ არიან ამ კითხვა-პასუხის ავტორები? ვინ პასუხობს კითხვებს, სასულიერო პირი თუ საერო? ვინ არიან გრიგოლ ხანძთელის საძმოს წევრები? ხალხნო, სადაც კათოლიკეებზე რაიმე უარყოფითი სწერია, ყველაფერი თქვენ უნდა გამოფინოთ? არ გაინტერესებთ რა სწერია? უამრავი სისულელე სწერია ამ კითხვა-პასუხში, ტყუილიც ბევრია და უაზრო ბრალდებები. ამაზე გონიერი კათოლიკე მაგრად იცინებს და ნუ ჩაიგდებთ უხერხულ მდგომარეობაში თავს!
  ის ფოტოები და ვიდეოები, რაც დადეთ კათოლიკეების საწინააღმდეგო არგუმენტებად, უმეტესობა არის პროტესტანტული ეკლესიის ან გაუგებარი კონფესიის შედეგები და არაა რომის კათოლიკური ეკლესიის!

  • ნიკა Says:

   რომის პაპს პედოფილი მღვდლების დანაშაულის დაფარვაში ედება ბრალი

 2. guja (mama jemali) Says:

  დღევანდელი კათოლიკეები გმობენ და აღიარებენ კათოლიკე წინაპრების შეცდომებს! კათოლიკური ეკლესიაც შეშფოთებულია პედოფილიას პრობლემით და ამას არ უარყოფენ რომ არსებობს პედოფილია, და მკაცრად დასჯიან და დასაჯეს კიდეც პედოფილი სასულიერო პირები! ბევრმა კათოლიკე მღვდელმა პედოფილიას პრობლემის მოსაგვარებლად გამოთქვეს აზრი რომ გაუქმდეს ცელიბატი, და კათოლიკე მღვდლები ცოლიანები გახდნენ.

  • ნიკა Says:

   ელგუჯა ცოტა ხანი გვადროვე, წერილის დამუშავება მიმდინარეობს და გიპასუხებთ მერე. მანამდე კი თუ შეიძლება გვითხარით, თქვენ რომელ აღმსარებლობას მიეკუთვნებით? ამას იმიტომ გეკითხებით რომ უფრო კვალიფიციური გახდეს კამათი.

   • guja (mama jemali) Says:

    ბატონო ნიკა, მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი. ეს სტატია კითხვა-რეჟიმის ფორმატიტ გაურკვეველია ვის ეკუთვნის, აჯობებდა თავიდანვე მითითებული ყოფილიყო ვინ არის ამ ტექსტის ავტორი. ტექსტში შესაძლოა ბევრი რამ სიმართლეცაა, მაგრამ არის არასწორი ინფორმაციები და არგუმენტები პირადი ვარაუდებით არის, და ყურით გაგებულ ფაქტებს ასახავს, წყაროები ნაკლებად არის ტექსტში მითითებული, ამიტომ დამაინტერესა ვინ პასუხობს კითხვებს

   • ნიკა Says:

    ძალიან კარგი, ქრისტესმიერო ძმაო, ელგუჯა! ჭეშმარიტად გავიხარე, რომ თქვენ განაცხადეთ, რომ ხართ მართლმადიდებელი!ცოტა ხანში გიპასუხებთ!

  • davit Says:

   გენაცვალეთ დიდგორო! ხალხნოოო ნახეთ ეს ვიდეო ამ წერილს თავში სადაცა ირბახ ბარაბას და პადრე ჯემალის ამხელენ თავისივე კონსერვატორი კათოლიკე ძმები!!!!!!!!!!!!!!!!!ხალხოოოოოოოოოო ისე გადაგვარდა ვატიკანი რომა თვით თავისივე კათოლიკე ძმები განაცვიფრეს და ამხელენ! გესმით განაცვიფრეს!!!

   • ლადო Says:

    დავით მოდი ამასაც გაუკეთე კომენტარი, ეს ესპანელი კათოლიკე “დედები” არიან

   • კახა Says:

    😀 პაპისტები-ღორის ქონით სუსნაობა 😀

   • კახა Says:

    ორივე ვიდეო მაგარია, თანაც ძალიან მაგარია და მუსიკანტ დათიკოს სალამი დიდგორიდან, პაპისტებიდან – მისი დავორნილი ფორუმელისგან 😀

  • ლადო Says:

   კახა ეს ვიდეოც მაგარია ქონით სუსნაობაზე უფრო მაგარი! ნუ პაპა პაპა რა შორს გაიჭერი, მაიკლ ჯეკსონს აწმინდანებს ირბახ-ბარაბას ვატიკანი

   • ლადო Says:

    “Святой Майкл”: Ватикан предлагает канонизировать

    Рим, 10 Июля (Новый Регион, Алексей Усов) – Коллегия кардиналов Ватикана обсуждает возможность канонизации Майкла Джексона.

    Священнослужители во главе с папой римским, не выдержав давления общественности, обсуждают возможность причисления безвременно ушедшего короля поп-музыки Майкла Джексона к лику святых. Правда, разговоры служители церкви ведут не столько о благочестии Джексона, сколько о прекрасном шансе в очередной раз публично продемонстрировать могущество и великодушие католической церкви.

    – Огромнейший мировой резонанс, вызванный безвременной кончиной артиста, заставил Ватикан серьезно задуматься над канонизацией Майкла Джексона, – рассказал церковный адвокат монсеньор Бюонассельта, который подготовил все необходимые документы для канонизации певца. – Нельзя игнорировать всемирную скорбь и народные волнения, вызванные смертью артиста. Люди просят канонизировать певца.

    – На пути к канонизации придется решить ряд проблем, – продолжил Бюонассельта. – И главная из них – вовсе не подозрения Джексона в педофилии. Необходимо будет проверить очень важный для процедуры канонизации факт: был ли Джексон католиком или же он исповедовал другую веру. Точной информации по этому поводу у нас пока нет.
    http://www.ostatok.net/kanonizacia_Majkla_Jeksona_Vatikan.html

 3. guja Says:

  davit შენ ხარ შეურაცხადი, არანორმალური ადამიანი და საერთოდ, მე მეეჭვება ქრისტიანი იყო, გაურკვეველი რელიგიის მრწამსიის ადამიანი ხარ, რადგან შენნაირი ავადმყოფები მხოლოდ გიჟები არიან! შენ ხარ ბოღმიანი ადამიანი, და ამ საიტის რედაქციას ვურჩევ საიტის პრესტიჟისთვის და განვითარებისთვის აგეკრძალოს წერის უფლება ან თუ დაწერ რაიმეს გაგაკონტროლონ მაქსიმალურად!

  ათასჯერ გაგაფრთხილე პადრეს ნუ მეძახითქო, მაგრამ იმდენად ველური და ბოღმიანი ხარ, ვერ ისვენებ ადამიანს შეურაცხყოფა არ მიაყენო. სამარცხვინო ხარ!

  წადი იმკურნალეეეე

  პ.ს. საიტის ადმინისტრაციის პასუხი მაინტერესებს, მოგწონთ ამ ადამიანის ველური პარპაში აქ? ეს არის ქრისტიანობა?

  • davit Says:

   ხედავ შენა? კიდე მე ვარ შეურაცხადი, აბა ერთი ზევით აიხედე პაპავერა გუჯავ რა უწმინდურებების დაცვაზე იჭაჭებით შენ და ირბახბარაბა თბილისის ფორუმზე, ხალხნოოოასეთი რამეების დამცველი კაცი რომ ქრისტიანს უწოდებს თავის თავსა ვინ არის ისა? წმინდა მაიკლი არსად დაგეკარგოთ ჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰჰაააააააააააააააააააა და ჩეფჩიკები ცხვირზედააააააააააააააააა

   • davit Says:

    კაცო ნაღდად გადავირევი რა მუსიკანტმა დათიკომა პაპისტებს ნუ უწოდებთ კათოლიკებისთვინა შეურაცყოფაა პაპიზმიო, ახლა კიდევა გუჯა მეუბნება პადრეს ნუ მეძახი შეურაცყოფას მაყენებო! ვაიმეე რა ვქნა კაცო რა დღეში ჩავვარდე, პაპის დაცვაზე იკლამენ თავსა და სიტყვა პაპიზმი ერცხვინებათ, მამა ჯემალი ვარო რამდენიმე წელია ეს მევიოლინე უმტკიცებს ხალხსა და ფრანგულად რომ მამაოთი მივმათავ ასე მირისხდება: —– ათასჯერ გაგაფრთხილე პადრეს ნუ მეძახითქო, მაგრამ იმდენად ველური და ბოღმიანი ხარ, ვერ ისვენებ ადამიანს შეურაცხყოფა არ მიაყენო. სამარცხვინო ხარ!–ო! ხალხო გაგიათ ასეთი რამე? ლადო მიშველე რამე!

   • ლადო Says:

    პაპ ბენედიქტის “წმინდა მაიკლი”

 4. guja Says:

  ლადო უშველე რამე, დაეხმარეთ ამ შეურაცხადს და ავადმყოფს, ცოდვაა! 😦

 5. guja Says:

  ეგ მაიკლ ჯექსონის ვითომ წმინდანად შერაცხვა არის ტყუილი და ცილისწამება! ვიღაც რუსი იდიოტები კაიფობენ, რუსული მაინც არ იცით? სამარცხვინოა თქვენი ცილისწამებები, აღარ იცით რა ქნათ. ეხლა იტყვით რომის პაპს იცავსო მაგრამ რაც სიმართლეა იმას ვამბობ, ეგ ვიდეო არის ფსევდო და არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს.

  • ლადო Says:

   ტყუილია? იგი ანუ ჯეკსონი უკვე შერაცხეს და ხატიც შეუქმნეს და რა შერცხვებათ ირბახ-ბარაბასნაირ ხალხს?
   After the fan suicides, baby dangling tributes and DNA embedded gemstones, the canonization of Michael Jackson continues. On Friday, The Cult of Michael Jackson opens a religious retreat for followers to worship “The Gospel,” non-scandalous pieces of the pop star’s life and music reinterpreted into scripture. King of Pop painter-turned-cult leader Rusel Parish designed the “spiritual haven” and believes everyone would be better off taking Jackson’s words to heart: “Imagine the strife and wars we could solve if we just straightened up and boogied down.” The Chapel opens at 6 pm on September 11th through October at 168 North 6th Street in Williamsburg.

   http://animalnewyork.com/2009/09/michael-jackson-gets-religion/cult-of-michael-jackson-1/

   • ლადო Says:

    ესეც ამერიკულად, თურმე კურთხეულიც ყოფილა ჯეკსონი კათოლიკე პადრედ!
    САНТА-БАРБАРА – США – Новые файлы, выпущенные общественности в пятницу, показывают, что звезда популярности, Майкл Джексон провел двойную жизнь как посвященный в сан католик и даже встретил папу римского однажды.

    “Майкл был секретным католическим священником, когда он не совершал поездку или делал видео музыки. Он нарядился бы во всех одеяниях и посетил бы певчие соревнования хора, где он мог показать молодым мальчикам свою экспертизу в пении. Он только сделал то, что все католические священники любят делать, и это, проповедуют евангелие молодым мальчикам,” Преподобный Дейв Хэнделл сказал LA Times.

    Согласно файлам, выпущенным вчера, Джексон совершил поездку по Америке и Европе для секретных встреч с верующими так, чтобы он мог проповедовать евангелие. Он, как также говорили, посетил специальные ритуалы в Ватикане непосредственно перед тем, как он умер от фатальной передозировки прошлым летом.

    “Он хотел, чтобы все это было заставлено замолчать. Папа римский встретил короля популярности в некоторых из секретных катакомб под Папским престолом. Известно по слухам, что специальные ритуалы выполнены в этих катакомбах, но ни одной из жертв, на которых проводятся ритуалы, выжили, чтобы сказать рассказ о том, что продолжается там,” Алан Холдсуорт, один из органистов в Ватикане сказал.
    Поклонники Майкла Джексона во всем мире были ликующими, чтобы услышать святые новости и теперь призывают, чтобы покойный певец популярности был sainted Католической церковью для его звездной работы с детьми.

    Папе римскому Бенедикту вчера подали прошение тысячи поклонников Джексона in St. Peter’s Square. Папа римский кивнул любезно и признал просьбы относительно канонизации Джексона.
    http://www.dailysquib.co.uk/?c=117&a=2165

 6. aleqsandre bokuchava Says:

  ვფიქრობ, ხალხმა უნდა იცოდეს, ვინ არიან მასონები.

  მასონობა

  ანუ უსჯულოების საიდუმლო

  ამ ფარული ორგანიზაციის შესახებ ჯერ კიდევ პავლე მოციქულმა გვაუწყა: იგი იწოდება უსჯულოების საიდუმლოდ, რადგან მიმართულია ღმერთის წინააღმდეგ, უარყოფს ჯვარს, ლოცვებს და საეკლესიო საიდუმლოთა აღსრულებას.

  შუა საუკუნეებში მასონობა მოქმედებდა ტამპლერთა ორდენის სახელით, ვიდრე ფილიპე ლამაზმა არ გაანადგურა იგი, ხოლო XVIII ს-ის დამდეგიდან ინგლისში გაცხდდა, როგორც ფრანკმასონთა ლოჟა (ლოჟები ჰქვია ფრანკმასონთა ძირეულ ორგანიზაციებს, სადაც გაერთიანებულნი არიან უსჯულოების მესაიდუმლენი, შემდგომ ფრანკმასონებად სახელდებულნი; დღეს ფრანკმასონებს გლობალისტები ჰქვია).

  ფრანკი (ფრანკები) ისტორიული ცნებაა და უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნავს კათოლიკე დამპყრობლებს, რომლებმაც XIII ს-ში დაიპყრეს ბიზანტია. მასონებმაც თავიანთი არსის, მიზნებისა და იდეალების შესაბამისად დაირქვეს ფრანკმასონები, ანუ ახალი დროის დამპყრობლები, ვინაიდან გამოირჩევიან მზაკვრული, შეფარული ხერხებითა და საშუალებებით, ყველა სფეროში ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის შექმნით.

  მასონთა, დღეს გლობალისტებად სახელრქმეულთა, ამოცანაა ხელთ იგდონ პოლიტიკური გავლენა და ძალაუფლება მთელ მსოფლიოში. ”საფრანგეთის დიდი ლოჟის” კონსტიტუცია ასე განმარტავს მასონობას: ”მასონობა არის მსოფლიო კავშირი, რომელიც ეყრდნობა სოლიდარობას. მასონობის მიზანია კაცობრიობის ზნეობრივი სრულყოფა”. ამ სრულყოფაში იგულისხმება მსოფლიოს მართვა ერთადერთი რელიგიით. მასონთა სტრატეგიით, სხვა ერები და რელიგიები არ უნდა არსებობდნენ.

  მასონური რიტუალები და სიმბოლოები ებრაული წარმოშობისაა. ფრანგი ისტორიკოსი ლუი ბლანი (1811-1882), რომელიც ასევე მასონი იყო, თავის ნაშრომში ”1848 წლის რევოლუციის ისტორია” ასე გადმოგვცემს მასონების საქმიანობის არსს: ”ტახტის თავზე, რომელზეც ლოჟის თავმჯდომარე ან სკამის ოსტატი (თანამდებობაა ლოჟაში) იჯდა, გამოსახული იყო კაშკაშა დელტა, დელტის შუაგულში ებრაული ასოებით ეწერა: იაჰოვა (იაჰვე იუდაიზმში ღმერთის სახელია. იაღოვაც ამ სახელიდანაა წამოსული). ამასვე წერს ანტიმასონი მწერალი ა. ფილოსოფოვი: ”პირველი, რაც მასონურ ლოჟაში შემსვლელს აოცებს, ეს არის იაჰვეს სახელი, რომელიც ტახტის თავზე ებრაულად წერია. აღსანიშნავია, რომ შოტლანდიური რიტუალის ფრანკმასონები თავიანთ თავს პირდაპირ იაჰვეს მსახურებად აცხადებენ”.

  თვითონ სიტყვა მასონი ნიშნავს ”თავისუფალ ქვისმთლელს”. უსჯულოების მსახურნი უდავოდ მოიხიბლნენ იმ აზრით, რომ მასონიც ისევე უნდა გამოითალოს და გამოიძერწოს იაჰვეს მსახურად, როგორც ქვიდან გამოჰყავთ ნებისმიერი ფორმისა და გარეგნობის ფიგურა; ამიტომაც დაირქვეს ეს სახელი. მასონობის მკვლევარი და სპეციალისტი ტარა საკოლოვსკაია ამბობს: ”თავისუფალ ქვისმთლელთა ორდენი არის მსოფლიო გასაიდუმლოებული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია კაცობრიობა შეიყვანოს ამქვეყნიურ ედემში”. მაგრამ, როგორც ცნობილია, ედემი (სიტყვა-სიტყვით თარგმნით – საშველი) დედამიწაზე არ არსებობს. მისი სამკვიდრებელია ცათა სასუფეველი ანუ ზეციური სამყარო. ეს სატყუარა იმათთვის აქვთ გამიზნული, ვისაც არ სწამს ცათა სასუფეველი, სულის უკვდავება და სიცოცხლე მარადიული.

  მასონების ემბლემაა ხუთქიმიანი ვარსკვლავი. ამიტომ შემოიღეს რუსეთში ხუთქიმიანი ვარსკვლავი ბოლშევიკების სიმბოლოდ, რამეთუ ოქტომბრის რევოლუცია ისევე, როგორც თებერვლისა, მასონებმა მიაწყვეს. ამას ადასტურებს ოქტომბრის რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევ ტროცკი. იგი წერს: ”1917 წელს რუსეთში გაიმარჯვა კომუნისტების ებრაულ-მასონურმა შეთქმულებამ”.

  მასონების (იმავე დღევანდელი გლობალისტების) უახლესი გამოცანაა ხელში აიღონ პოლიტიკური ძალაუფლება. საზოგადოება დააყენონ მათთვის სასურველ გზაზე. ”მასონობას უნდა ჰქონდეს ძალაუფლება, რომ ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე”, – ამბობს იტალიური ლოჟის დიდი ოსტატი ლემი, ხოლო მასონური ლოჟა ”პროპაგანდა-2”-ის დიდი ოსტატი ლიჩო ჯელი აცხადებს: ”მასონობა უნდა იქცეს უხილავი ძალაუფლების გავლენიან ცენტრად, რომელიც გააერთიანებს ერების ბედის გამგებელ პიროვნებებს”.

  მასონების საბოლოო იდეალია ყველა ადამიანის გაერთიანება ერთ მსოფლიო კავშირად, განურჩევლად რასისა, ტომისა, ეროვნებისა და მათი კულტურებისა, რათა შექმნან ერთი დამჯერი მორჩილი მსოფლიო, სადაც იქნება ერთი ერი და ერთი რელიგია. ამ შემზარავ და უკეთურ ჩანაფიქრს დაბრკოლებას უქმნიან ტრადიციული რელიგიები და ეროვნული სახელმწიფოები. ამიტომ მასონთა აზრით, ისინი უნდა დაინგრნენ. ამიტომ ბრძოლას წარმართავენ სწორედ რელიგიური აღმსარებლობების, უპირველესად მართმადიდებლობის წინააღმდეგ.

  ყოველი მასონური ლოჟა და მასონური ორგანიზაცია არის პროპაგანდის ცენტრი. მასონობის მთავარმა ცენტრმა ინგლისიდან აშშ-ში გადაინაცვლა, სადაც ასევე კონსპირაციულად მუშაობდა. ”მასონობა ყველგან უნდა იგრძნობოდეს, მაგრამ არსად არ უნდა ჩანდეს”, – გაცხადებულია დიდი აღმოსავლეთის კონვენტში. როგორც წიგნთა შორის უპირველესი წიგნი, ბიბლია, გვასწავლის, არ არსებობს საიდუმლო, რომ არ გაცხადდეს, და მასონობაც გლობალისტთა ამპულაში აშკარად გაცხადდა თავისი იდეებითაც და ამოცანებითაც, გაჩნდა ანტიგლობალისტთა დიდი არმია, რომელიც გმობს, უარყოფს კაცობრიობაზე მსოფლიო ხელისუფლების გაბატონებას.

  მასონობა ომს უცხადებს ღმერთს, უარყოფს ღრმად მორწმუნე ქრისტიანულ ეკლესიას და ქრისტიანულ მორალს ანუ რჯულს, ქმნის ახალ რელიგიას – ჰუმანიტარიზმის რელიგიას, ღმერთს ცვლის კაცობრიობით. ”ჩვენ არ შეგვიძლია ვაღიაროთ ღმერთი, როგორც ცხოვრების მიზანი და უზენაესი; ჩვენ შევქმენით იდეალი, რომელიც არა ღმერთია, არამედ კაცობრიობა” (დიდი აღმოსავლეთის კონვენტი, 1913).

  მასონთა შორის საკმაოდ არიან ისეთები, რომელთაც თავი სატანის მსახურებად მიაჩნიათ. ”ჩვენ, მასონები, – ამბობს ლოჟა ”ლესინგის” ალტმაისტერი (თანამდებობაა ლოჟაში), – ლიუციფერის მოდგმისანი ვართ”.

  ”ჯვრის მანცვლად სამკუთხედი (ქვემოთ წვერით დაშვერილი სამკუთხედი მასონთათვის ანტიღმერთის ანუ ეშმაკის სიმბოლოა), ეკლესიების ნაცვლად ლოჟები”, – ასე პირდაპირ თანაც ამაყად აცხადებენ თავიანთ აღსარებაში მასონი სატანისტები.

  ჟურნალში ”იტალიის დიდი აღმოსავლეთი” მოთავსებულია ჰიმნი სატანისადმი, რომელიც ამხელს მასონთა ორდენის (თავისუფალ ქვისმთლელთა ძმობის) ნამდვილ არსს. აი, ტექსტიც: ”მე მოვუხმობ ჩემთან სატანას, ლხინისა და განცხრომის მეფეს! განვედ ჩემგან, მღვდელო, ძირს შენი ნაკურთხი წყალი და შენი ლოცვები! შენ კი, სატანავ, უკან არ დაიხიო! მუდამ მოუსვენარი მატერია ხარ შენ, ცოცხალი მზე, ბუნების გამჩენი მეფე… სატანავ, შენ გაიმარჯვე ღმერთზე, მღვდლებზე!”

  ამჟამად მასონები იმ მიზანს ესწრაფვიან, რომ თავიანთი სახელმწიფო შექმნან, რომლითაც შეძლებენ განაგონ მსოფლიო და თანამედროვე ნაციონალური სახელმწიფოები, გარდაქმნან ისინი და თუ ეს ვერ მოახერხეს, გაანადგურონ.

  1950 წ. აშშ-ს კონგრესის საგამოძიებო კომისიას ჩვენება მისცა მსოფლიოს ახალი ხელისუფლების იდეის ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა, მდიდარმა ბანკირმა, პოლ ვისბურგმა. შეკითხვებით თავმობეზრებულმა ვისბურგმა კომისიის წევრებს უთხრა: ”ჩვენ გვექნება მსოფლიოს ახალი ხელისუფლება, გინდათ თუ არა ეს თქვენ. ახლა მთავარია იმაზე ფიქრი, რომ ეს მშვიდობიანი გზით მოხდეს”.

  ახალგაზრდობაზე ”ზრუნვის” მანტიით მოსილი მასონები არ ივიწყებენ სკოლასაც. სკოლა მათთვის ერთგვარი ანკესია, რომლითაც მსხვერპლს იჭერენ. მასონები ხსნიან ახალ სკოლებს, მზრუნველობას იჩენენ დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა მიმართ, მასწავლებელთა კადრებს თავიანთი იდეებით აღზრდილი პედაგოგებით ავსებენ. ცდილობენ, პოპულარობა მოიხვეჭონ ბავშვთა და მოზარდთა საავადმყოფოების, კლინიკების მშენებლობით, აფთიაქების, მაღაზიების გახსნით; ადვენტისტებს (ეს მასონური სექტაა) სოფლის მოსახლეობასთან აქვსთ ურთიერთობა. ხალხს ჯერ ხელოვნურად უქმნიან პრობლემებს, შემდეგ ვითომ კეთილი ნებით ეხმარებიან და ამით სახელს იხვეჭენ.

  მასონები სხვადასხვა გზით იბრძვიან ხელისუფლების მოსაპოვებლად. მათი უპირველესი მიზანი კი გახლავთ მართმადიდებლური სამყაროს დანგრევა. თუმცა, საეჭვოა, ამ მიზანს მიაღწიონ. პავლე მოციქულის დროიდან ათასგვარ უბედურებას ატეხდნენ თავს მსოფლიოს, მაგრამ ბოლოს მაინც მარცხდებოდნენ

  • კახა Says:

   მართლა შეუქმნიათ ჯეკსონის ხატი მეგონა შაყირობდით:D ჰოო:D
   http://animalnewyork.com/2009/09/michael-jackson-gets-religion/cult-of-michael-jackson-1/

   • კახა Says:

    ირბახის წმინდანი:D

   • კახა Says:

    ირბახის ეკლესიაში პაპისტუარად ზიარება 😀

   • კახა Says:

    ქალის მკერდში ჩავარდნილი საზიარებელი სფეროს შემდეგ საჭიროა ირბახის უწმინდესი პაპის ჯეკსონისებური გართობაც დავპოტოთ,ილოცე ირბახ ამ პაპზე და ჯეკსონის ხატზე 😀

   • davit Says:

    ირბახს დაუწერია მოდერატორ დათისთვის რომელმაც ძლივს ღიმილით შეჰკადრა 40 წლის ვატიკანის ურჩხულის წინ წამხობილ მუტრუკ ირბახსა პროზელიტიზმს ეწევიო ფორუმზეო რაზეც ისეთი პასუხი მიიღო რომა კინაღამ განცვიფრებისაგან თვალები წამომცვივდა, კახა მომეშველი მასწავლე 10 მოხარხარე სიცილაკი ერთად როგორ დავდო, თორემ სიტყვები არ მყოფნის ჩემი განცვიფრების გამოსახატავად, ოლალოოლ ნახეთ ნახეთ ირბახბარაბას ეკლესიოლოგია:

    “ეს ბრალდება მაშინ შეიძლება წამომიყენო როდესაც მე დავიწყებ ღია ქადაგებას რომ კათოლიკობა უკეთესია ვიდრე მართლმადიდებლობა, რომ ცხონება კათოლიკეებთან არის და არა მართლმადიდებლებთან, მეტიც ყოველთვის და ყველგან ვწერ რომ კათოლიკობა და მართლმადიდებლობა ერთია.”

    გესმით თურმე კათოლიკობა და მართლმადიდებლობა ერთი ყოფილა! ვაჰმე კაცო პადრე ჯამბაკურ მომეშველე ხომ არ შეეშალა მაგ მუტრუკსა თორემ კაცმა 40 წელს მიაღწიო და ასეთი საოცარი რამ წამოროშო? ნუ პირიქით მომხდარა დარვინის ევოლუცია უკუღმა განუცდია ამ უბედურ ირბახსა, ადამიანიდან მაიმუნად გარდაქმნილა! ესეიგი ქრისტე და ეშმაკი ერთიაო ამის დაწერით სულ გაარეტრეტა საწყალი თავიანთი მოძღვრებისგან ისედაც გარეტრეტებული საპტარიარქოს მრევლი! ვაიმეე ხედავ რა ძალა აქვს ეშმაკსა?

   • კახა Says:

    მამა ჯემალი ამტკიცებს და ისევ ღორის ქონზე სუსნაობს ამ აზრებით 😀

    კათოლიკეები ქრისტეს და ქრისტიანობის წინააღმდეგ არიან? არა! კათოლიკეები ისეთივე ქრისტიანები არიან, როგორც მათლმადიდებლები…http://forum.ge/?f=84&showtopic=34105667&st=15

    ვატიკანის ფრესკებზე კაცებს ააფარე ჯემალ ფალოსებზე ფოთლები და მერე გავერითანდეთ, მერე ერთად ვილოცოთ ფალოსდაფარულ ფრესკებში 😀

  • ნიკა Says:

   ბატონებო, დავით და ლადო, ირბახზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ელგუჯას მინდა შევუქო საქართველოს ეკუმენისტური საპატრიარქოს მხილება ანუ ზოგადად ეკუმენიზმის! http://forum.ge/?f=84&showtopic=34091453&st=945

   • კახა Says:

    აქაც ირბახის პაპისტობა 😀

   • davit Says:

    ბატონო ნიკა ამ კაცს პადრე ჯემალსაა დააბრალეთ თქვენ ეკუმენიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაი? კარგი ხუმრობა გცოდნიათ ღმერთმანი! აი ამის დამწერ პადრე ჯემალსა? ნახეთ ეს გადაპადრებული კაცი რასა სწერს ფორუმზედ კონფესიურ დიალოგში, ეს ირბახი ხომ აწყვეტილია და თანამედროვე გათახსირების ჩარჩოებში ვეღარ ეტევა და ვერც ეს ჯამბაკური ეტევა თურმე მეტი გარყვნილება უნდა, რადგანა რაც აქვს კათოლიკურ საყდარსა ის კონსერვატიზმად ეჩვენება ანუ პაპი რომ ბრეიგდანსით ერთობა კონსერვატიზმი ყოფილა, ქონდრისკაცებით და სპორტსმენ-მსახიობებით გართობის მესებს რომ ატარებს ესეც კონსერვატიზმი ყოფილა, მემრე მეორე პაპი რომ ცირკის ჯამბაზებით ერთობა ესეც არალიბერალურობა ყოფილა, ცხვირჩეფჩიკიანი პადრეები მიკიმაუსიან საკურთხევლებზე მესებს რომ ატარებენ, ესეც თურმე კონსერვატიზმი ყოფილა და პადრე ჯამბაკურსა უფრო მეტი ლიბერალიზმი სჭირდება, ნახეთ ნახეთ ბატონო ნიკავ რასა სწერ პადრე ჯამბაკური: “რა თქმა უნდა, ფანატიკოსი ადამიანის აზროვნება არ არის ზოგადად ეკლესიის ბრალი, თუმცა იმასაც ვიტყვი რომ მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი კონსერვატორული ეკლესიებია და ლიბერალიზმთან არც ისე ახლოს არიან…”
    http://forum.ge/?f=84&showtopic=34091453&st=1005

   • davit Says:

    ასე ტვინდამჭკნარი ორი კაცი ეს პადრე ჯამბაკური და ირბახბარაბა რომ არიან მე პირადად პირველად შემხვდნენ ცხოვრებაში!

   • ნიკა Says:

    davit Says:
    აპრილი 14, 2010 დრო 9:45 pm

    ბატონო ნიკა ამ კაცს პადრე ჯემალსაა დააბრალეთ თქვენ ეკუმენიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაი?

    ——————————–
    პასუხი დავითს:

    არა არ დამიბრალებია, ფორუმზე ელგუჯა კარგად წარმართავს პატრიარქის და სინოდის მხილებას ეკუმენიზმში, აქვს ნათელი გონება და კანონიერად ალაგებს კომპრომატებს და უსადაგებს სჯულის კანონებს. სამწუხაროდ იჩენს მიკერძოებას, რადგან იგივე კანონები თუ სავალდებულოა საპატრიარქოსთვის, სავალდებულოა ყველასთვის ნებისმიერი კონფესიის ადამიანებისთვის, მათ შორის ლათინებისთვისთვისაც? ვთქვათ თუკი მოციქულთა 45 კანონით ბრალს სდებს საპატრიარქოს ერეტიკოსებთან თანალოცვაში, გაუგებარია რატომ არ თვლის იგივე კანონს სავალდებულოდ რომის პაპებისთვის? მითუმეტეს კათოლიკები სულ იმას ანგაჟირებენ რომ არიან პეტრე მოციქულის მემკვიდრენი და თუ ეს ასეა, რატომ არ არის მათთვის სავალდებულო მოციქულთა კანონი? ამიტომ რწმენის საკითხში მიკერძოება დაუშვებელია! რადგანაც ელგუჯამ განმიცხადა რომ არის მართლმადიდებელი, ამიტომ მოვუწოდებ მას რომ თანაბარი სიმკაცრით და ობიქტურობით ამხილოს როგორც საპატრიარქო ასევე ირბახი, მნათეუსი და სხვა კათოლიკები.

   • ნიკა Says:

    პასუხი ელგუჯას:

    ———————

    guja (mama jemali) Says:
    აპრილი 11, 2010 დრო 1:20 pm

    ბატონო ნიკა, მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი. ეს სტატია კითხვა-რეჟიმის ფორმატიტ გაურკვეველია ვის ეკუთვნის, აჯობებდა თავიდანვე მითითებული ყოფილიყო ვინ არის ამ ტექსტის ავტორი. ტექსტში შესაძლოა ბევრი რამ სიმართლეცაა, მაგრამ არის არასწორი ინფორმაციები და არგუმენტები პირადი ვარაუდებით არის, და ყურით გაგებულ ფაქტებს ასახავს, წყაროები ნაკლებად არის ტექსტში მითითებული, ამიტომ დამაინტერესა ვინ პასუხობს კითხვებს

    ———

    ეს წიგნი არის საპატრიარქოს გამოცემა. იგივე ტექსტი ოღონდ დამატებითი რედაქციით გამოცემულია ბათუმისა და სხალთის მიტროპოლიტის დიმიტრის ლოცვა-კურთხევით. ეს ნაშრომი მამა გიორგი სხილაძის საითზე დევს. იხილეთ ბიბლიოთეკის ამ ჩამონათვალში – მართლმადიდებლობასა და ლათინო-პაპიზმს შორის არსებული განსხვავებები. მერე ჩადით ბოლოში და სქოლიოში იხილეთ გამოყენებული მასალა. აი, ბატონო ამ ბმულზე:
    http://saqme.fr/biblioteka.htm

   • ნიკა Says:

    ახლა კონკრეტულად თქვენ მიპასუხეთ, რა არის ამ ნაშრომში არასწორი ინფორმაციები და არგუმენტები?

   • ლადო Says:

    არა! ეს წერილი თეოდორე გიგნაძის მსოფლიო ეკლესიის მისტიკური სხეულის ანუ ამ მთავარი უნიატი ეშმაკის ბართლომეს გარეშე არ ივარგებს

   • ნიკა Says:

    აჰა კიდევ ერთი პედოფილიის სისაძაგლე! ხომ დავწერე, რომ ამას დასასრული არ უჩანს! რა თეოლოგიური დებატები შეიძლება ასეთი ბილწი საკრებულოს წევრებთან.

    Немецкий католический епископ извинился за насилие над несовершеннолетними

    ————–

    Через три недели после того, как бывшие воспитанники католического приюта для сирот обвинили епископа Аугсбурга Вальтера Миксу в том, что он надругался над ними в 1970-80 гг., прелат решил извиниться, сообщает “Deutsche Welle”.

    “То, что столько людей испытывают горе, ранит мое сердце, – заявил Микса через несколько недель после того, как епархия получила право выдвигать обвинения или подавать гражданские иски против обвиняющих. – Я прошу прощения”. Однако он не сделал никаких дальнейших объяснений.

    Миксу обвиняют в том, что он жестоко надругался над детьми несколько десятилетий назад, будучи пастором детского приюта в Шробенхаузене.

    Ранее он активно отрицал обвинения в осуществлении любого вида насилия над детьми, однако потом он признал, что “шлепал” некоторых из них.
    http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=77391

   • nana Says:

    ჯემალა ნახეთ რა დღეშია! დაიხოკა ლოყები მწვალებელთა დაცვაზე!

    მამა-ჯეMალი
    ზებედე———————
    ——————

    დათიკო, ეს თუ ფორუმის წესების დარღვევაა, ეს არ არის ფორუმის წესების დარღვევა????????

    anastasiQUOTE
    “უცდომელი პაპის” უსუსური მდგომარეობა,

    QUOTE
    “პარდონებისგან”

    QUOTE
    “უცდომელი პაპიც”, რომელი არს მამა(ი) მათი – ზემოთ ჩამოთვლილი ინსტრუქტორების, ვითარცა ეშმაკი – ყოველგვარი უშჯულოების.

    ეს არის საშინელი შეურაცხყოფა ნებისმიერი კათოლიკესი, ეშმაკს ადარებს რომის პაპს იუზერი, და აშკარად იმსახურებს ბანს! რომის პაპს უწოდებს უსუსურს, კათოლიკურ ეკლესიას ლანძღავს
    რატომ არ ხარ ობიექტური? დადე ბანი და დაამტკიცე შენი სამართლიანობა

    ——————–
    მთავარეპისკოპოს გაიოზის ეპარქია
    http://forum.ge/?f=84&showtopic=34091453&st=1095

   • ლადო Says:

    პადრე ჯემალას ეკლესია

   • ლადო Says:

    პადრე ჯემალ, ესეც ჩვენ ხომ არა ვართ ქართველი მართლმადიდებელი ფანატები, ეს ხომ დასავლელი ტოლერანტი შენი სათაყვანებელი უცხოელები ამხელენ შენსავე პაპს! ეხ შე გოიმო შენა, რით ვეღარ გასვეტდი.
    НОВЫЙ МИРОВОЙ ДЬЯВОЛ ORDER. В ВАТИКАНЕ!!

   • ლადო Says:

    კიდევ ერთი ქუდი, როგორ უყვარს ახალ პაპს სპორტი და ქუდები
    Папа римский Бенедикт XVI сказал, что спортивные состязания могут быть учебным полигоном за человеческие и духовные ценности.

    … Он также получил кепку и талисман чемпионата мира.

   • ლადო Says:

    მოკლედ ამდენი პედოფილია რა ამბავია პადრე ჯემალ, მალტაშიც თურმე? საჩივრებით დაღლილ პაპს ჩაეძინა მესაზე

   • ლადო Says:

    გეყოთ პაპისტებო! ახლა კი მღვდლების თეოდორე გიგნაძის და დავით ისაკაძის ესეიგი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირო – ქართული სინოდის მიტროპოლიტების დანიელის, გერასიმეს და გიორგი ზვიადაძის მრევლო და ბართლომეს სახელზე მლოცველნო, წამოუდექით ფეხზე პატრიარქ ილიას ძმას და თქვენს დიდს მამას კონსტანტინეპოლელ ბართლომეს, შეწყვიტეთ თბილისის ფორუმზე ირბახთან, მნათეუსთან, პადრე ჯემალთან დავა და აბა ჰე მარშ ვატიკანისკენ!

   • კახა Says:

    ირბახ შენ ხარებადაგოგიას ჩაჰკიდე ხელი, მამა ჯემალ შენ კიდევ მმკ-ას, დათიკომ ლევან სუთიძეს, ისე რა მამა ბართლომე და პაპი ბენედიქტე რომ ჩასჭიდებიან ერთმანეთს თან გზაში ქონით ისუსნავეთ:D
    პაპს ჩვენი თხოვნა ვატიკანში გადაეცით, ფოთლები მიახატონ ასოებზე ფრესკებსა 😀

   • ლადო Says:

    – p.s. ხარებაგოგიას, მუსიკანტ დათიკოს, დავით ჩიკვაიძეს, თეოდორე გიგნაძის მრევლს, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს მოვუწოდებთ, პატრიარქისგან ვატიკანში გაგზავნილ კურთხეულ მამებს ნუ არცხვენენ და მათსავით გადაეფსკვნან პაპისტებს, ეგენიც ბარემ რა პადრე ჯემალს და ირბახს, აი ასე რა, რასა მორცხვობენ, ნუ დატანჯეს ვასიკო კობახიძის მრევლი ლათინები.

   • ნიკა Says:

    აშშს მოქალაქის სარჩელი რომის პაპის და ვატიკანის წინააღმდეგ

   • davit Says:

    ხედავ შენა? ჩასძინებია პაპსა, მე კიდე მეგონა ირბახისა, პადრე ჯემალის და სხვა კათოლიკების სულის ცხონებაზე ასფალტს მიჩერებული ლოცულობდა! ვოსემდესიატ ტრი წელი გასაგებია, მაგრამ რატომ აწვალებენ ამ ბრეჟნევა პაპებსა, ოლალოოლ თუ ირბახებისთვის მესებზე ლოცვა აღარ შეუძლიათ არ ჯობია პენსიაში გაუშვან, ან მოვალეობის შემსრულებელი დაუნიშნონ! ჯერ წინა პაპის ბრეჟნევის ხვედრმა დამტანჯა და ახლა ამ ბენედიქტეს საცოდაობას უნდა გვაყურებინონ? თან პედოფილიაზე მთელი მსოფლიო ერჩის საწყალ მოხუცსა…

   • davit Says:

    ლადოოოოო მაგარი ხარ ძმაო მაგარი! მართალია დიდგორის რედაქციას ვერ შეედრები მაგრამ არც თუ ბევრით ჩამორჩები! შენ აირჩიე სიბრძნე ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობიაო და პაპისტებსა და სხვა სეკტებზე ისეთი ვიდეობი დადე დიდგორის საიტზედა რომ ქვას გახეთქავს! ათასი ჭირ-ვარამის მნახველს და ცოდვის კარგად მცოდნე კაცსა მეც თუ განმაცვიფრებდა პაპიზმი არ მეგონა! ძმაო შვიდჯერ ხუთიანი შენ ამ შრომაში!

    ხოლოოოოოოოოო შენი ბოლო კომენტარები მაინც გამორჩეულად დამედო გულზედ მალამოდა, რაზედ იცი? ცრუპენტელა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის და მეორე ცრუპენტელა მღვდლის თეოდორე გიგნაძის შესახება! ჰოი ეგ ორი ბატონის მსახური იუდები! ცალკე ბეჩავ ირბახს რომ ებრძვიან და იქვე ფეხებს ულოკავენ ირბახის მამას – რომის პაპის მარჯვენაზე მლოშნავ ბერძენ ბართლომეს და ქართველ გერასიმე-დანიელის პატრიარქსა! ორი ბატონის მსახურებო ცრუ და ორპირა მართლმადიდებლებოო სახარების სწავლების მიხედვითა სად დაგიდებთ ბინას ღმერთი აბა გამოიცანით?

   • ლადო Says:

    მადლობა ძმაო დავით, დიდი მადლობა!

    ახლა კი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს და ირბახ-ბარაბას მივართვათ წარსულის ხსოვნა მათი პატრიარქისა და პაპის მეგობრობის შესახებ, პაპისტების ლიდერის თბილსსა და მცხეთაში ვიზიტის შესახებ. რუსები მაგრად გამხიარულებულან ამ დიადი ვიზიტის ამბით. მაშ ასე იაკობ კროტოვის ისტორიული ცინიკური ანეკდოტური ჩანახატი პაპით გაგიჟებული ქართველების შესახებ.

    Папа Римский Иоанн Павел II передвигается медленнее Брежнева в его худшие годы. Он кажется марионеткой в руках секретаря и свиты — пока не заговорит. Тогда вспоминается анекдот про компьютерный перевод евангельских слов: “Дух бодр, плоть же немощна” (Мф. 26, 41) — “спирт отличный, а мясо протухло”. Папский ром крепок, как и его голос. В Мцхетском соборе Светицховели (“Живый столп”) вечером 8 ноября была торжественная его встреча с грузинским патриархом Илией, тоже, кстати, вторым (в клуб “вторых” входят и патриарх Алексий, и новый армянский католикос Гарегин). Патриарх был свеж, бодр и обаятелен, папа казался просто Тортиллой. Патриарх усадил Папу одесную себя на троне перед солеей собора и зачитал речь, полную одряхлевших слов и искусственных зубов. Там было и про суверенитет Грузии, который нарушает Абхазия (“сепаратизм и терроризм”), и про разработку “такого механизма безопасности, который обеспечит охраны территориальной целостности…” — в общем, дайте атомную бомбу. На что Папа ответил элегантно: “Господь … может делать неизмеримо больше, нежели мы просим или думаем”.
    http://www.krotov.info/yakov/dnevnik/1999/19991109.html

 7. კახა Says:

  პედოფილიაც უნდა მოიშალოთ:D დარვინიზმიც 😦

  • კახა Says:

   ვაი შენს პატრონს უბედურს მამა ჯემალ მანამდე იცოცხლე მაგ იმედით მე მართლმადიდებელი შენ გარყვნილ პაპისტს არ გაგიერთიანდე:)

   • კახა Says:

    მამა ჯემალ, კათოლიკები რატომ ცვლიან ყურანს და ბიბლიას 😦
    Bible and Quran Exchange Ceremony in Central Mosque of Minhaj-ul-Quran International (MQI)

   • ლადო Says:

    Пожалуйста проверьте выше связи для такого большого количества документации, показывающей, что Нацизм был продуктом римского католицизма (сатанизм).

    Кардинал Пэкелли, здесь показывающий некоторые из его истинных цветов сатаниста. в 1933 он подписал конкордат между Папским престолом и Третьим Рейхом.

   • ლადო Says:

    ბატონო ნიკა, რომის პაპის აბორიგენული მესის ეს ვიდეო უფრო ხარისხიანი და დაწვრილებით-დეტალურია…ეს მართლა ღირს სანახავად, მე ვიდეოების მრავლისმნახველი მეც კი გამაკვირვა! მაშ ასე თემა “პოლემიკა კათოლიკებთან” გრძელდება
    10) Benedicto con los Jovenes en Sydney

   • ნიკა Says:

    ლადო, ეს კათოლიკური მესა რომის პაპის მონაწილეობით და აბორიგენების როკვით შესრულებული, კომენტარს მართლაც აღარ საჭიროებს, იმდენად ამაზრზენია სახილველად! დიდება მოთმინებასა, შენსა უფალო იესო! მართლაც რომ დათვლილია დღეები, იმდენად საშინელებას აღგვიწერს უკვე განდგომილების ბოლო ფურცლები! იხილეთ, სადამდე, ჯოჯოხეთის რა ფსკერამდე არიან დაცემულნი ლათინო-პაპისტები!

   • ლადო Says:

    USC – Um Só Coração – Fala Senhor – Entrada da Bíblia

   • ლადო Says:

    მოკლედ რა, საცა არ უნდა შეიხედოთ ამერიკის, ევროპის კათოლიკურ, პროტესტანულ, ბატისტურ, ლუთერანულ თუ რომელი კონფესიის ტაძრებშიც გნებავთ ყველგან ესეთი საშინელი მკრეხელური რიტუალებია, მაგრამ კათოლიკებმა თანდათან უკან მოიტოვეს ყველა…
    Entrada Da Bíblia- Ministério Face

   • ლადო Says:

    აჰა ესეც ბალეტის მესა და წავედი, დანარჩენიც მომავალში გავაგრძელოთ პოლემიკა კათოლიკებთან, პროტესტანტებთან, ბაბტისტებთან, აბა დროებით პადრე ჯუზეპეს, პადრე ვასიკოს და პადრე ზაზას მრევლო… ილია მეორის მრევლო თქვენ კიდევ გამოფხიზლდით და შეწყვიტეთ ამ მკრეხელებთან მეგობრობისა და გაერთიანების მისწრაფებანი! სანამ გვიან არ არის შეჩერდით! SOS!!აბე ჰე და აბა ჰო აბორიგენული მესის შემდეგ ბარემ ბალეტის მესაც ნახეთ და დაისვენეთ!
    Entrada da Bíblia

   • ლადო Says:

    მაშ ასე, ისევ აქა ვარ და ვაგრძელებ თემას პოლემიკა კათოლიკებთან, ალბათ ნახეთ ვატიკანში აფრიკული ეკლესიის წივილ-კივილი და ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე:
    Папа Римский идет на футбол

    Впервые в истории папства Папа Римский пойдет на футбольный матч, который состоится в воскресенье на олимпийском стадионе в Риме. На поле встретятся национальная сборная Италии и сборная иностранных игроков, отобранных из итальянских команд первого дивизиона…http://lenta.ru/world/2000/10/19/football/
    ეს კიდევ აფრიკის კათოლიკური ეკლესია ფეხბურთისთვის ემზადება
    FIFA 2010: La Iglesia se prepara para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010

   • ლადო Says:

    Впервые в Ватикане на площади Святого Петра в присутствии Папы Римского Бенедикта XVI в среду состоялся футбольный матч, участниками которого были дети…http://sport.rambler.ru/news/football/11360849.html

    Экс-игрок французской национальной сборной футбола Мариус Тресор и французский журналист Тьери Роланд они приветствовали Папу amtes партии, которая будет противостоять старой славе французского футбола с командой Полицейского Швейцарии.
    Marius Tresor y Thierry Roland con el Papa


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: